+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Usprawnianie procesów

Usprawnianie procesu biznesowego

Usprawnianie procesu biznesowego to działania skoncentrowane na dostosowaniu infrastruktury biznesowej, do obsługi określonego produktu lub usługi. Proces dostarczania produktu/usługi powinien być skoncentrowany na użytkowniku. Jeżeli proces nie zaspakaja odpowiednio potrzeb użytkowników, to znaczy, że wymaga usprawnienia.

W ramach usługi usprawniania procesów przewidziane są czynności, takie jak:

ANALIZA MODELU BIZNESOWEGO

Model biznesowy przedstawia, w uproszczony sposób, logikę działania firmy. Składa się z dziewięciu elementów, które wpisują się w proces zarabiania przez firmę pieniędzy. Model jest ramą, na której można zwizualizować wszystkie, kluczowe działania w firmie. Ten proces pozwala zweryfikować, jakie zmiany są niezbędne, żeby sprawnie obsłużyć rozwiązanie biznesowe.

MAPOWANIE PROCESÓW

Mapowanie zapewnia wgląd w proces, pomaga w diagnozowaniu problemów z wydajnością operacyjną oraz pozwala zidentyfikować wąskie gardła, powtórzenia i opóźnienia w procesie. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia, które pomagają zwizualizować proces z perspektywy klienta.

ANALIZA PORTFELA PROJEKTÓW

Celem tej analizy jest określenie, jak firma zapatruje się na przyszłość oraz jakie są jej strategiczne cele w obszarze innowacyjności. Jest to technika, która wspiera biznes w strategii transformacyjnej, digitalizacji oraz osiągnięciu doskonałości operacyjnej.

InnovaOps świadczy usługi, które mogą efektywnie usprawnić Twoją firmę.

Dowiedz się więcej o usługach