+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Projekty indywidualne

Heading 2

Doradztwo biznesowe w zakresie rozwoju

InnovaOps świadczy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, wdrażania nowoczesnych technologii, optymalizacji procesów itp

W ramach usług InnovaOps opracowuje strategie rozwoju, mapuje procesy biznesowe i pomaga w identyfikacji obszarów do usprawnienia lub automatyzacji, projektuje innowacje, a także szkoli z narzędzi do zarządzania projektami.

Optymalizacja procesowa

Optymalizacja procesowa to działania polegające na zmapowaniu, analizie i usprawnianiu istniejących procesów w organizacji. 

W miarę, jak organizacja się rozwija, procesy biznesowe stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Dotyczy to szczególnie wszelkich działań wykonywanych w celu obsługi klientów, procedur, struktury organizacyjnej oraz portfela projektówProcesy biznesowe powinny efektywnie wspierać dostarczanie produktu/usługi do docelowego użytkownika. Użytkownicy nie zachwycą się nawet najlepszym rozwiązaniem, jeśli będzie ono oferowane w sposób wymagający dużo czasu i biurokracji.

InnovaOps wykonała usługi w zakresie optymalizacji procesów polegające m.in. na przeglądzie i analizie procesu produkcyjnego w branży paliwowej; analizie procesu produkcyjnego w branży meblarskiej; analizie i optymalizacji procesu obiegu dokumentów w administracji publicznej oraz firmie z branży teletechnicznej.

Projektowanie innowacji

Projektowanie innowacji oznacza wdrażanie zmian o charakterze innowacyjnym, stosując zasady projektowania. Projektowanie jest to proces, w którym poszukuje się praktycznych rozwiązań dla różnego rodzaju potrzeb. InnovaOps projektuje innowacje w zakresie trzech obszarów:

INNOWACJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Innowacje w zakresie organizacji dotyczą wdrażania nowych zasad zarządzania, sposobów organizowania pracy lub instrukcji regulujących pracę. Projektowanie innowacji w organizacji oznacza poprawienie jakości pracy, większą wydajność pracy oraz lepsze zarządzanie. Celem jest dostosowanie organizacji do zmian zachodzących na rynku oraz osiągnięcie doskonałości operacyjnej.

INNOWACJE W ZAKRESIE PROCESÓW

Innowacje w zakresie procesów dotyczą zmian w zakresie technologii, urządzeń lub przebiegu procesów. Wdrażanie innowacji w procesach poprzez projektowanie oznacza unowocześnianie procesów. Celem jest zwiększanie ich funkcjonalności i efektywności. Innowacje w zakresie procesów często prowadzą do transformacji organizacji.

INNOWACJE W ZAKRESIE USŁUG

Innowacje w zakresie usług dotyczą poprawienia doświadczenia użytkownika. Projektowanie lub upraszczanie usług oznacza koncentrację na relacjach i interakcjach między ludźmi a poszczególnymi aspektami usługi. Celem jest zapewnienie jak najlepszych doświadczeń użytkownikom.

W zakresie projektowania innowacji InnovaOps wykonała usługi polegające m.in. na opracowaniu instrukcji regulujących pracę, upraszczaniu usług, zaproponowaniu nowych sposobów organizowania pracy oraz zmian w zakresie technologii, narzędzi pracy oraz przebiegu procesów.

Szkolenia

Szkolenia są elementem rozwoju ludzi. Celem szkoleń jest zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy lub poszerzenie horyzontów.

InnovaOps przygotowała m.in. szkolenia e-learningowe dla spółki z branży informatycznej dotyczące narzędzi do zarządzania projektami.

Dlaczego wszyscy powinniśmy nabyć umiejętność zarządzania projektami? Każdy pracownik wciela się często w rolę kierownika projektu, ale nie zdaje sobie z tego sprawy, gdyż nie jest to formalnie wpisane w zakres obowiązków. Żyjemy w czasach, które wymuszają na nas stosowanie technik zarządzania projektami w codziennej pracy. Bez względu na zajmowane stanowisko wcześniej czy później każdy znajdzie się w sytuacji, w której trzeba będzie wykazać się umiejętnościami, które są właściwe dla kierownika projektu. Codziennie coś planujemy, organizujemy, rozwiązujemy jakieś problemy, coraz częściej robimy to w nieznanym środowisku, bez mapy oraz przewodnika. To czego brakuje pracownikom, żeby swobodnie działać w takich warunkach to narzędzia, które są charakterystyczne dla zarządzania projektami.