+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Usługi

Usługi doradztwa biznesowego świadczone przez InnovaOps

PROJEKTY UE

Świadczenie usług na rzecz projektów współfinansowanych z funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej

Dowiedz się więcej
PROJEKTY INDYWIDUALNE

Świadczenie usług na rzecz projektów wynikających z indywidualnych potrzeb klientów

Dowiedz się więcej

Jakie usługi świadczy InnovaOps?

InnovaOps świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego. W praktyce oznacza to wspieranie klientów w rozwoju (świadczenie usług wynikających z indywidualnych potrzeb) lub uczestnictwo w projektach współfinansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej. 


Małe i średnie firmy często nie dopuszczają do siebie myśli, że zewnętrzni eksperci mogą wnieść wartość do ich działalności. Duże firmy wykorzystują doradztwo biznesowe praktycznie na każdym etapie ich działalności.


Mniejsi przedsiębiorcy wolą być kapitanami swojego biznesu, nawet jeśli muszą wykonywać czynności, które wykraczają poza kompetencje, którymi dysponują (tzw. zjawisko „zrób-to-sam”). Uzasadniają swoje decyzje, tym, że nikt lepiej niż Oni sami nie zrozumie ich działalności.


Niestety jednak wiele badań wskazuje na to, że częstą przyczyną niepowodzenia w biznesie jest brak pełnego zrozumienia działalności biznesowej.


Najczęściej to operacje, czyli podstawowa działalność firmy nie spełnia wymagań rynkowych. Może to dotyczyć produkcji, sprzedaży, marketingu lub zakupów. Są to etapy procesu biznesowego, na które małe i średnie firmy powinny patrzeć uważniej. Dlatego właśnie, żeby uniknąć niepowodzenia w tych obszarach, warto skorzystać z usługi konsultanta ds. zarządzania.


W każdej organizacji istnieją obszary, w których może być potrzebne wsparcie eksperta.   


Usługi świadczone przez InnovaOps pomogą ocenić rzeczywistą sytuację, określić realne zagrożenia oraz skuteczne rozwiązania dla Twojej organizacji, czyli odszyfrować to, czego brakuje, a co jest wystarczające. Gdy otrzymasz cenny wgląd, możesz natychmiast wypracować rozwiązanie.


Właściciele małych instytucji podejmują współpracę z konsultantami w celu wypełnienia luki w wiedzy i umiejętności w ich firmie lub w celu wniesienie świeżego, obiektywnego i profesjonalnego spojrzenia na firmę.

Trzy najczęstsze powody, dla których klienci korzystają z usług doradczych:

Aby znaleźć źródło problemu (-ów):

W wielu przypadkach organizacje widzą tylko „objawy”, takie jak na przykład złe wyniki, ale menadżerowie wewnątrz firmy nie są w stanie wskazać źródła problemu. W takim przypadku konsultant może obiektywnie, a jednocześnie za pomocą odpowiednich narzędzi lub praktyk poobserwować objawy, przeprowadzić analizy oraz wywiady i na tej podstawie określać przyczynę problemu.

Aby znaleźć rozwiązanie (-a):

Często zdarza się, że firmy mają do wykonania określone zadanie. Nie mogą go jednak wykonać wewnętrznie, ponieważ istnieje luka w umiejętnościach lub podstawowych kompetencjach organizacji. Konsultant wie jak zarządzać projektami, co pomoże Twojej firmie zaoszczędzić czas i pieniądze, a ostatecznie osiągnąć lepszy wynik.

W celu optymalizacji:

W niektórych przypadkach Twoja organizacja mogła rosnąć bardzo szybko i nie było czasu na to, żeby odpowiednio tym zarządzić. Pomimo tego, że wiesz, że wiele czynności można wykonywać lepiej i efektywniej, to na tym etapie już mogłeś się zgubić i możesz nawet nie wiedzieć, od czego zacząć. Konsultant może obiektywnie przeanalizować dowolny lub wszystkie obszary działalności, usprawnić procesy, napisać procedury lub ocenić niezbędne zasoby w celu zwiększenia poziomu wydajności.

Usługi konsultingowe