+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Blog

Facebook Innovaops

Social Media

Przeczytaj posty zamieszczone na Fanpage InnovaOps.

Transformacji cyfrowej

JAKIE ZNACZENIE MA LEAN W TRANSFORMACJI CYFROWEJ?

Lean powstał na długo przed tym, zanim technologia cyfrowa zaczęła odgrywać istotną rolę w biznesie. Mimo wszystko zarówno filozofia lean management, jak i praktyki ciągłego doskonalenia wpływają pozytywnie na proces transformacji cyfrowej.

Design Thinking

DESIGN THINKING W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.

W literaturze dotyczącej zarządzania projektami niewiele mówi się o Design Thinking. Większość publikacji dotyczy jednak tego, jak osiągnąć sukces. Sukces projektu jest jednym z najczęściej badanych tematów w zarządzaniu projektami. Jak przedstawiają się te wyniki i od czego zależą?

Proces obsługi

DLACZEGO NALEŻY USPRAWNIAĆ USŁUGI, A NIE TYLKO PROCESY?

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja oferuje produkty, czy usługi, to zadowolenie klienta i tak wynika z procesu obsługi. Nawet jeśli oferta jest podobna do konkurencji, sposób, w jaki obsługujesz klientów, może zapewnić przewagę nad konkurencją. Jakie techniki i narzędzia pomagają w doskonaleniu tego obszaru?

Dizajn

D JAK DIZAJN – KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAM.

Skończyłam właśnie czytać dwie książki. Obie dotykają tego samego tematu, czyli dizajnu, ale ukazują go z zupełnie innej perspektywy. Dizajn to temat bardzo mi bliski, a który odkryłam niestety przypadkowo i zdecydowanie za późno. Dlatego chciałabym przedstawić dwie pozycje literackie, które polecam wszystkim, którzy chcieliby zrozumieć, co takiego niezwykłego kryje w sobie dizajn.

Freelancing

PLUSY I MINUSY BYCIA FREELANCEREM: PRACA, KTÓRA SPOGLĄDA W PRZYSZŁOŚĆ.

Większa swoboda, mobilność i nieobecność szefa. Również wzrost problemów zdrowotnych i niepewność zarobków. Model pracy odpowiedni dla wszystkich?

Rola

HISTORIA RÓL W PROJEKCIE: OD INŻYNIERA DO HYBRYDY

Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele magicznie brzmiących specjalizacji na potrzeby organizacji projektowej. W projekcie specjalizację lub funkcję nazywa się formalnie rolą. W przypadku niektórych ról można nawet uzyskać certyfikat i dzięki temu bardziej się z nią utożsamić. Specjalizacja postępuje coraz bardziej, regularnie przybywają nowe role z określonym zakresem odpowiedzialności w projekcie. Jaki efekt może przynieść to zjawisko?

Projekt

CO ŁĄCZY DIZAJN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI?

Dizajn oraz zarządzanie projektami to dwie różne praktyki, które jednak łączy słowo projekt. Projekt może być przedmiotem działalności projektanta, jak również project managera. Ostatnio jednak te dwie dziedziny coraz śmielej ze sobą flirtują. Czy te dwa światy łączy coś jeszcze oprócz słów?

Narzędzia

30 NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH PROJEKT.

Miesiąc, tyle potrzebowałam czasu, żeby zrealizować kolejny projekt. Inny niż dotychczasowe, gdyż po raz pierwszy zarządzałam projektem, który polegał na przygotowaniu i wydaniu produktu online. Mojego autorskiego produktu, zawierającego narzędzia wspierające projekty o nazwie „Growth Hacking Toolset”. O tym, co konkretnie znaczy ten tytuł, co jest w środku oraz jak przebiegał proces wydania e-booka, dowiesz się z dalszej części tekstu.

Potrzeby klientów

JAK POTRZEBY KLIENTÓW ZMIENIAJĄ RYNEK?

Rynek, w rozumieniu zbiorowości różnych podmiotów ulega ciągłym przemianom. W przypadku rynku pracy jedne zawody kończą swoją datę ważności, inne rozkwitają. Czy rzeczywiście umierające zawody stają się niepotrzebne, czy może one jednak nie znikają, tylko się zmieniają? Czarnym charakterem w tym procesie zmian jest digitalizacja. To właśnie ten trend obwinia się gównie za to (złe), co się dzieje wokoło. Czy rzeczywiście cyfryzacja zasłużyła sobie na taki wizerunek?

Digitalizacja

DIGITALIZACJA, JAK WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ?

Digitalizacja, czyli proces konwersji danych analogowych na cyfrowe wywiera presję na wiele firm w ostatnich latach. Ten z pozoru niewinny proces ma wpływ na całą działalność organizacji. Każda firma, która zdecyduje się ogłosić publicznie swoją orientację cyfrową, powinna wcześniej zastanowić się, jaki wpływ na całą organizację będzie mieć ta, transformacyjna zmiana i jak ją skutecznie przeprowadzić.

Niezależność

DLACZEGO KONSULTANCI WOLĄ NIEZALEŻNOŚĆ?

W tym miesiącu w HBR ukazał się artykuł: Why Consultants Quit Their Jobs to Go Independent. W sumie to można łatwo odgadnąć, dlaczego ludzie wybierają niezależność. Najważniejszymi powodami są: 1) Większa równowaga między życiem zawodowym a prywatnym 2) Lepsze wynagrodzenie oraz 3) Mniej polityki wewnętrznej. Potencjalne wady są równie oczywiste: 1) Brak pracowniczych benefitów 2) Niestabilność finansowa, 3) Większa niepewność. Czy zatem niezależność się opłaca?

Peter Drucker

PETER DRUCKER KONSULTANT, KTÓRY PYTAŁ.

Osobistości takie jak Peter Drucker określa się mianem guru zarządzania. Jednak nie wszyscy mają świadomość tego, że wielu z tych guru ma swoje korzenie w pracy jako konsultant. I często to właśnie ten rodzaj pracy doprowadził ich do przełomowych odkryć w dziedzinie zarządzania.

Model biznesowy

MODEL BIZNESOWY – MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE.

Model biznesowy jako termin jest dość popularny, jednak nie wszyscy wiedzą jak można zastosować go w codziennej pracy. Brak zrozumienia koncepcji modelu biznesowego powoduje, że menedżerowie w firmach nie wiedzą, jak można ją efektywnie wykorzystać. Koncepcję tę można natomiast zastosować w różnorodny sposób. W Szwajcarii zostało przeprowadzone badanie wśród menedżerów oraz konsultantów biznesowych na temat tego, do czego oni wykorzystują to narzędzie w praktyce.

Projektowanie

BIZNES OPARTY O PROJEKTOWANIE.

Projektowanie działalności biznesowej (ang. Business Design) to relatywnie nowa, ale dynamicznie rozwijająca się koncepcja. Projektowanie w biznesie to ukierunkowane na człowieka podejście do innowacji. W podejściu tym stosuje się zasady i praktyki projektowania, aby pomóc organizacjom w tworzeniu nowej wartości i nowych form przewagi konkurencyjnej.

Transformacji

MACIERZ ANSOFFA: SKUTECZNE PODEJŚCIE DO TRANSFORMACJI.

Większość firm potrzebujących transformacji to złożone organizacje. Tę złożoność organizacje zbudowały sobie same, skupiając się przez lata wyłącznie na optymalizacji podstawowej działalności. Ze złożonością jest natomiast tak, że w jej obliczu ludzie coraz bardziej się specjalizują w określonych czynnościach, przez co tracą perspektywę tzw. big picture.

Doskonałość operacyjna

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA W CZASACH INNOWACJI.

W ostatnich latach rola działalności operacyjnej w biznesie podlega ciągłym zmianom. Dzieje się tak dlatego, że ta działalność zwykle nie jest dostosowana do tempa wzrostu, a biznes oczekuje wzrostu i zysku. Doskonałość operacyjna daje możliwość sprostania wyzwaniom złożonej rzeczywistości.

Przeprowadzania zmian

5 STYLÓW WPROWADZANIA ZMIAN.

Kilka lat temu duńscy naukowcy przeprowadzili badanie na próbie 71 konsultantów biznesowych. W ramach tej pracy przeanalizowane zostały zachowania konsultantów podczas przeprowadzania procesu zmian w organizacjach. W efekcie dowiedzieć się możemy, jak konsultanci postrzegają zmiany w organizacji oraz jakie metody preferują, realizując zmiany.

MoSCoW

LET’S DO IT IN #MoSCoW!

MoSCoW to technika priorytetyzacji jednak na wstępie zaznaczę, że priorytety MoSCoW nie pochodzą z Rosji. Nie mają też nic wspólnego z komunistyczną utopią. Jest to skuteczna, zwinna technika zarządzania projektami, która jest częścią Agile Project Management. Moskwa w projektach Agile jest niczym zegarek dla Szwajcarów. To symbol dostarczenia projektu na czas.

User stories

USER STORIES A PROJEKTOWANIE ZMIAN W PROCESIE.

Chyba nie ma takiej firmy, która w swoim żywocie nie podejmowała próby usprawnienia swoich procesów. Kaizen, PDCA, diagram Ishikawy to przykłady popularnych metod usprawniana procesów. User stories to alternatywne podejście do projektowania zmian w procesach.