+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Blog

Narzędzia do zarzadzania projektami

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Są takie zawody, w których rzemiosło można wykonać głównie poprzez użycie narzędzi. W przypadku zarządzania projektami niestety nie ma jeszcze kultury posługiwania się narzędziami. Dlaczego tak się dzieje?

Odporność organizacji

JAK ZBUDOWAĆ SILNĄ I ODPORNĄ ORGANIZACJĘ

Ten wpis opisuje dwa mechanizmy, które pomagają wzmocnić kondycję organizacji. Jednym z nich jest system wczesnego ostrzegania (SWO), a drugą odporność organizacji. Czytając ten artykuł dowiesz się, jak w praktyce dotrzeć do informacji, które napędzają te mechanizmy.

Twórcza destrukcja

TWÓRCZA DESTRUKCJA – SPOSÓB NA ROZWÓJ W OBLICZU KRYZYSU

Twórcza destrukcja to koncepcja, którą można zastosować w dobie obecnego kryzysu. Stan kryzysu może stanowić przełom w działalności firmy, pod warunkiem że na niego właściwie zareagujemy.   

Przewaga konkurencyjna

PRZEWAGA KONKURENCYJNA, CZYLI JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ

Przewaga stanowi potencjał, który może doprowadzić nas do zwycięstwa i oczywiście dalszego rozwoju. Z potencjałem jednak jest tak, że każdy go ma, ale nie każdy potrafi go odkryć lub odpowiednio wykorzystać.

Analiza SWOT

ANALIZA SWOT – JAK JĄ DOBRZE PRZEPROWADZIĆ?

Analiza SWOT to relatywnie proste w obsłudze narzędzie. Jednak źle przeprowadzona analiza prowadzi do podejmowania błędnych decyzji. Istnieje jednak metoda, która ułatwia to zadanie.

Doświadczenie klienta

DOŚWIADCZENIE KLIENTA – FUNDAMENT STRATEGII ROZWOJU

Doświadczenie klienta (ang. CX – Customer Experience) to termin, który odnosi się do ogólnego wrażenia klienta na temat danej marki. Jest to jednocześnie praktyka, gdyż z perspektywy firmy oznacza dążenie do zapewnienia klientowi pozytywnego doświadczenia.

Kompetencje proinnowacyjne

KOMPETENCJE PROINNOWACYJNE, TWOJA DROGA DO ROZWOJU

Kompetencje proinnowacyjne są to kluczowe kompetencje w erze transformacji cyfrowej. Rozwój kompetencji proinnowacyjnych (nazywanych także kompetencjami cyfrowymi) pomaga dostosować się do dynamicznych zmian zachodzących na rynku.

Wizja

WIZJA JAKO ELEMENT ROZWOJU INNOWACJI

Słowo wizja ma swoje korzenie w religii. Zostało ono zapożyczone przez biznes. Wizja formułowane na gruncie biznesowym ma jednak korzenie w nauce. Jak i po co tworzyć w ogóle wizję?

Wyznaczanie celów

STRATEGICZNE WYZNACZANIE CELÓW

Wyznaczanie celów dotyczy nas wszystkich. Nie zawsze jednak jesteśmy tego świadomi lub robimy to nieumiejętnie. Jak robić to skutecznie?

Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU – 3 METODY OPRACOWANIA

Każde przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości, czy branży potrzebuje strategii rozwoju. Istnieje wiele sposobów spisania strategii, ale te trzy są prawdopodobnie najbardziej skuteczne.

Przemysł 4.0

PRZEMYSŁ 4.0 – CO MA WSPÓLNEGO Z MODĄ ORAZ CZY WARTO PODĄŻAĆ ZA TRENDAMI?

Trend według definicji to istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w określonej dziedzinie. Moda natomiast to charakterystyczny dla danej dziedziny sposób ekspresji, który jest jednocześnie gotowym wzorcem. Co to ma wspólnego z Przemysłem 4.0?

User persona

USER PERSONA W KONTEKŚCIE USPRAWNIANIA PROCESÓW (ALE NIE TYLKO)

W dzisiejszych czasach najwięcej uwagi poświęcamy technologii, która ma za zadanie poprawić wydajność i skuteczność procesów biznesowych. Jednak niezależnie od tego, czy pracujemy nad automatyzacją, czy poprawą efektywności procesu wykonywanego manualnie, efekty do których dążymy mają wspólną cechę — poprawę życia osób zaangażowanych w dany proces.

Strategiczne zarządzanie projektami

TEN PROJEKT ŹLE SIĘ PROWADZI

Jedna z plotek dotycząca zarządzania projektami głosi, że istnieje metoda, która niczym złoty środek sprawi, że projekt będzie się prowadzić lekko, łatwo i przyjemnie. Szukając tej uniwersalnej metody, nieświadomie działamy jednak na szkodę całej dyscypliny, jaką jest zarządzanie projektami. Gdyby wszystkie projekty były prowadzone jednakowo, świat prawdopodobnie nie doczekałby się żadnej innowacji. Czy złoty środek w podejściu do prowadzenia projektów w ogóle istnieje?

Model zarządzania

MODEL ZARZĄDZANIA W BAUHAUS. TU RZĄDZI CZŁOWIEK

Bauhaus to nieistniejąca już uczelnia artystyczna, w której powstało innowacyjne podejście do projektowania. Podejście to wpłynęło nie tylko na świat artystyczny, ale również na model zarządzania organizacją.

Kobiety w zarządzaniu projektami

KOBIETY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami – dziedzina w dużej mierze zdominowana przez mężczyzn, jednak kobiety coraz lepiej odnajdują się w tej specjalizacji. Co sprawia, że kobiety w zarządzaniu projektami stanowią mniejszość i dlaczego warto zmienić ten trend?

Mapowanie historyjek użytkownika

JAK MAPOWAĆ HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA?

Historyjki użytkownika w projektach Agile stanowią wymagania, czyli zakres projektu. Z tego artykułu dowiesz się, jak w ośmiu krokach zmapować wymagania użytkowników i dzięki temu dobrze zdefiniować zakres projektu.

Plan procesu usługowego

JAK ZORGANIZOWAĆ SPRAWNY PROCES USŁUGOWY?

Plan procesu usługowego (ang. service blueprint) został opisany po raz pierwszy w 1982 roku przez G. Lynn Shostack, dyrektora bankowego. Shostack słusznie zauważył, że proces usługowy jest niesprawny, wtedy gdy klienci są niezadowoleni, a menadżerowie uważają, że usługi zawodzą z powodu niekompetencji pracowników. Nie pozostawił jednak tego problemu bez rozwiązania, gdyż znalazł konkretne wyjście z tej sytuacji.

Podejście Agile

PLANOWANIE ZWINNE, CZYLI PODEJŚCIE AGILE

Podejście Agile to koncepcja pracy, która poprawia produktywność i skuteczność projektów w firmach takich jak Google, Microsoft czy Amazon.

Mapa podróży klienta

MAPA PODRÓŻY KLIENTA – NARZĘDZIE, KTÓRE POPRAWIA DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

Co to znaczy być skoncentrowanym na ludziach i jak to podejście może poprawić doświadczenia różnych grup klientów, w tym klientów wewnętrznych, czyli pracowników?

Teza innowacyjności

TEZA INNOWACYJNOŚCI, CZYLI COŚ, CO KAŻDA FIRMA MIEĆ POWINNA

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie mają innowacje dla ich przyszłego funkcjonowania. Pojawia się jednak w związku z tym wiele mitów i złych praktyk, które się rozprzestrzeniają.