Kompetencje proinnowacyjne

KOMPETENCJE PROINNOWACYJNE, TWOJA DROGA DO ROZWOJU

Kompetencje proinnowacyjne są to kluczowe kompetencje w erze transformacji cyfrowej. Rozwój kompetencji proinnowacyjnych (nazywanych także kompetencjami cyfrowymi) pomaga dostosować się do dynamicznych zmian zachodzących na rynku.