+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Miesiąc: lipiec 2019

Digitalizacja

DIGITALIZACJA, JAK WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ?

Digitalizacja, czyli proces konwersji danych analogowych na cyfrowe wywiera presję na wiele firm w ostatnich latach. Ten z pozoru niewinny proces ma wpływ na całą działalność organizacji. Każda firma, która zdecyduje się ogłosić publicznie swoją orientację cyfrową, powinna wcześniej zastanowić się, jaki wpływ na całą organizację będzie mieć ta, transformacyjna zmiana i jak ją skutecznie przeprowadzić.

Niezależność

DLACZEGO KONSULTANCI WOLĄ NIEZALEŻNOŚĆ?

W tym miesiącu w HBR ukazał się artykuł: Why Consultants Quit Their Jobs to Go Independent. W sumie to można łatwo odgadnąć, dlaczego ludzie wybierają niezależność.

Peter Drucker

PETER DRUCKER KONSULTANT, KTÓRY PYTAŁ.

Osobistości takie jak Peter Drucker określa się mianem guru zarządzania. Jednak nie wszyscy mają świadomość tego, że wielu z tych guru ma swoje korzenie w pracy jako konsultant. I często to właśnie ten rodzaj pracy doprowadził ich do przełomowych odkryć w dziedzinie zarządzania.

Model biznesowy

MODEL BIZNESOWY – MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE.

Model biznesowy jako termin jest dość popularny, jednak nie wszyscy wiedzą jak można zastosować go w codziennej pracy. Brak zrozumienia koncepcji modelu biznesowego powoduje, że menedżerowie w firmach nie wiedzą, jak można ją efektywnie wykorzystać. Koncepcję tę można natomiast zastosować w różnorodny sposób. W Szwajcarii zostało przeprowadzone badanie wśród menedżerów oraz konsultantów biznesowych na temat tego, do czego oni wykorzystują to narzędzie w praktyce.

Projektowanie

BIZNES OPARTY O PROJEKTOWANIE.

Projektowanie działalności biznesowej (ang. Business Design) to relatywnie nowa, ale dynamicznie rozwijająca się koncepcja. Projektowanie w biznesie to ukierunkowane na człowieka podejście do innowacji. W podejściu tym stosuje się zasady i praktyki projektowania, aby pomóc organizacjom w tworzeniu nowej wartości i nowych form przewagi konkurencyjnej.

Transformacji

MACIERZ ANSOFFA: SKUTECZNE PODEJŚCIE DO TRANSFORMACJI.

Większość firm potrzebujących transformacji to złożone organizacje. Tę złożoność organizacje zbudowały sobie same, skupiając się przez lata wyłącznie na optymalizacji podstawowej działalności. Ze złożonością jest natomiast tak, że w jej obliczu ludzie coraz bardziej się specjalizują w określonych czynnościach, przez co tracą perspektywę tzw. big picture.

Doskonałość operacyjna

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA W CZASACH INNOWACJI.

W ostatnich latach rola działalności operacyjnej w biznesie podlega ciągłym zmianom. Dzieje się tak dlatego, że ta działalność zwykle nie jest dostosowana do tempa wzrostu, a biznes oczekuje wzrostu i zysku. Doskonałość operacyjna daje możliwość sprostania wyzwaniom złożonej rzeczywistości.

Przeprowadzania zmian

5 STYLÓW WPROWADZANIA ZMIAN.

Kilka lat temu duńscy naukowcy przeprowadzili badanie na próbie 71 konsultantów biznesowych. W ramach tej pracy przeanalizowane zostały zachowania konsultantów podczas przeprowadzania procesu zmian w organizacjach. W efekcie dowiedzieć się możemy, jak konsultanci postrzegają zmiany w organizacji oraz jakie metody preferują, realizując zmiany.

Moscow

LET’S DO IT IN #MoSCoW!

MoSCoW to technika priorytetyzacji jednak na wstępie zaznaczę, że priorytety MoSCoW nie pochodzą z Rosji. Nie mają też nic wspólnego z komunistyczną utopią. Jest to skuteczna, zwinna technika zarządzania projektami, która jest częścią Agile Project Management. Moskwa w projektach Agile jest niczym zegarek dla Szwajcarów. To symbol dostarczenia projektu na czas.

User stories

USER STORIES A PROJEKTOWANIE ZMIAN W PROCESIE.

Chyba nie ma takiej firmy, która w swoim żywocie nie podejmowała próby usprawnienia swoich procesów. Kaizen, PDCA, diagram Ishikawy to przykłady popularnych metod usprawniana procesów. User stories to alternatywne podejście do projektowania zmian w procesach.

TIMWOOD

TIMWOOD, NAJWIĘKSZY WRÓG BIZNESU.

Timwood to niechciany gość obecny w każdym biznesie. Zadaniem konsultanta jest zatem upolowanie go, a następnie wyeliminowanie. Ten oto gość wykonuje siedem czynności, które nie dodają żadnej wartości w procesie. Za które klient nie ma zamiaru płacić, ale Ty właścicielu firmy utrzymujesz go na dobrze płatnym etacie.

Macierz RACI

MACIERZ RACI: KTO, ZA CO ODPOWIADA W PROJEKCIE.

Macierz RACI to narzędzie, które powinno być stosowane w każdym projekcie. RACI służy do zdefiniowania ról i przypisania im odpowiedzialności. Projekty to zazwyczaj rozbudowane struktury, które angażują co najmniej kilka osób. Im więcej zaangażowanych, tym łatwiej o zamieszanie.

SOW

PODSTAWOWE NARZĘDZIE W KONSULTINGU: SOW.

Określenie zakresu pracy (ang. SOW – A Statement of Work) to wyrażenie dobrze znane w procesie konsultingu. Każdy doradca zna i stosuje ten dokument w swojej pracy. Jest to dokument skierowany do klienta, który określa, co Doradca proponuje zrobić w projekcie. Jest to bardzo ważny etap pracy projektowej, dlaczego?

Doradcy biznesowego

SPOSOBY KONSULTANTA NA POKONANIE ZJAWISKA „zrób-to-sam”.

My Polacy uwielbiamy majsterkować. Zjawisko to, określane jako „zrób to sam”, jest dla Polaków przede wszystkim możliwością samodzielnego rozwoju. Podobno najpopularniejszym zajęciem nad Wisłą jest samodzielne malowanie wnętrz. Doradcy biznesowi spotykają się z tym zjawiskiem regularnie w rozmowach z potencjalnymi klientami. Jak zmienić perspektywę patrzenia na pracę doradcy biznesowego?

Konsultingu

DWA NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA W KONSULTINGU.

Gdyby jakiś czas temu ktokolwiek zapytał mnie o najważniejsze zdanie w konsultingu, odpowiedź brzmiałaby: „Tak, mogę!”. Dla niektórych postawa „Yes I can” do zrobienia wszystkiego jest biletem do udanej praktyki konsultingowej. Na szczęście osobiście wyrosłam z takiej postawy i dzisiaj mądrzejsza o doświadczenia mogę powiedzieć, że są słowa, które kreują większą wartość.