+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

DIGITALIZACJA, JAK WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ?

DIGITALIZACJA, JAK WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ?

Digitalizacja

Czym jest digitalizacja?

Digitalizacja, czyli proces konwersji danych analogowych na cyfrowe wywiera presję na wiele firm w ostatnich latach. Ten z pozoru niewinny proces ma wpływ na całą działalność organizacji.

Każda firma, która zdecyduje się ogłosić publicznie swoją orientację cyfrową, powinna wcześniej zastanowić się, jaki wpływ na całą organizację będzie mieć ta, transformacyjna zmiana i jak ją skutecznie przeprowadzić.

Wszystkie organizacje korzystają z jakiejś architektury technologicznej (platformy) w celu tworzenia i pozyskiwania wartości zarówno dla własnych potrzeb, jak i dla klienta. Te platformy umożliwiają użytkownikom wykonywanie określonych działań. Użytkownikami są zarówno klienci, jak i pracownicy organizacji.

Modyfikacje w obrębie tej architektury skutkują obserwowalnymi zmianami w praktykach wobec klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.

Na które obszary działalności ma wpływ digitalizacja?

Digitalizacja wpływa na logikę prowadzenia biznesu, czyli model biznesowy oraz zachodzące wewnątrz procesy biznesowe.

W tym kontekście można założyć, że digitalizacja (cyfryzacja) ma defacto wpływ na strategię i kwestionuje istniejący model biznesowy. Zakres, w jakim digitalizacja wpływa na działalność firmy, różni się w zależności od branży oraz dostępnych zasobów.

Do czego prowadzi digitalizacja?

Cyfryzacja może prowadzić do nowych form współpracy między firmami lub do zmiany relacji z klientami i pracownikami. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych firmy mogą osiągnąć sukces w zakresie optymalizacji procesów, obniżenia kosztów, zwiększenia wydajności pracy, zwiększonej lojalności klientów i satysfakcji itp.

Technologie cyfrowe oferują nowe sposoby współpracy, prowadzenia biznesu i łączenia ludzi, dotykają zatem sedna wszystkich funkcji biznesowych, a nawet sposobów zarządzania organizacjami.

To naprawdę bardzo duży ekosystem procesów, technologii, funkcji biznesowych, infrastruktury itd., W tej zmianie powinni zatem uczestniczyć wszyscy.

Jak digitalizacja wpływa na element ludzki?

(Skuteczny) Biznes cyfrowy to biznes z widokiem zorientowanym na ludzi i zwinnymi procesami, w którym technologia cyfrowa jest wykorzystywana, aby umożliwić ludziom (klientom, pracownikom, menedżerom itp.) odnoszenie sukcesów, optymalizację wszystkich funkcji biznesowych i sprawienie, by Twoja firma była bardziej rentowna.

Zorientowanie na ludzi oznacza czasami odłączenie się od wydajności i technologii. Możemy wszystko zoptymalizować i poprawić. Wydajność, efektywność, zysk, doświadczenia klientów, sposoby pracy i współpracy, ale to wszystko może nie przynieść efektów, jeśli zignorujemy element ludzki.

Wszystko zależy od komunikacji. Ludziom z reguły cyfryzacja kojarzy się z robotami. Nie możemy w nieskończoność skupiać komunikacji na byciu jeszcze bardziej produktywnym lub wydajnym.

Cyfryzacja powinna kojarzyć się ludziom z nowymi możliwościami także dla nich. Wymaga to jednak  odpowiednich warunków, przestrzeni i środowiska, w których wolność i kreatywność mogą być pielęgnowane.

Liczy się to, w jaki sposób technologie cyfrowe wpływają na biznes w codziennym funkcjonowaniu, jak wpływają na zachowanie i postawy ludzi we wszystkich ich działaniach.

Jak skutecznie przeprowadzić proces digitalizacji?

Digitalizacja jest efektem ewolucji technologicznej i urosła do fenomenu, który może wpłynąć na każdy rodzaj organizacji. Świat fizyczny i cyfrowy coraz bardziej się przenikają i muszą ze sobą współpracować, tak aby firmy mogły być również cyfrowe.

W maju 2014 r. firma badawczo-doradcza Gartner opublikowała raport, w którym przedstawiła: Sześć kluczowych kroków do zbudowania udanego biznesu cyfrowego. W skrócie te sześć kroków można opisać następująco:

1. Stwórz odpowiedni sposób myślenia

Nie wystarczy tylko mówić o digitalizacji. O technologii należy myśleć w sposób radykalnie odmienny niż dotychczas. Technologia jest źródłem innowacji i nowych możliwości dla firm.  

2. Właściwi ludzie na właściwych miejscach

Gartner wymienia trzy cyfrowe role, które powinny pojawić się w procesie (cyfrowy strateg, lider marketingu cyfrowego oraz cyfrowej jednostki biznesowej), aby skutecznie przeprowadzić firmę przez proces zmian. Niekoniecznie chodzi o powoływanie nowych stanowisk, tylko zapewnienie, że te role pojawią się w procesie zmian.  

3. Uruchom centrum doskonałości biznesowej

Centrum Doskonałości Biznesowej (Center of excellence) powinno być źródłem informacji, porad i okazji do wspólnego tworzenia strategii cyfrowej.

4. Sformułuj cyfrową strategię reagowania na szanse i zagrożenia

Strategia musi uwzględniać pięć elementów, takich jak: rozwój nowych modeli biznesowych, cyfrowych produktów, traktowanie informacje jako aktywa (m.in. respektowanie prawa oraz kwestii etyki), uwzględnienia nowej roli np. urządzeń mobilnych, skupić się na segmentacji w celu lepszego zrozumienia preferencji klienta, a co za tym idzie uwzględnić kanały, media np. społecznościowe oraz treści, które powinny się tam pojawić.

5. Znajdź i zdefiniuj cyfrowe role biznesowe

Organizacja, która chce zmierzyć się z digitalizacją, powinna pozyskać pracowników, którzy będą się wykazywać umiejętnościami niezbędnymi do działania nowego modelu biznesu.

6. Stwórz nowe cyfrowe kanały biznesowe

Tradycyjne praktyki rekrutacyjne nie wystarczą. Zamiast tego firmy powinny uruchamiać innowacyjne programy edukacyjne, korzystać z nowych technologii w celu skuteczniejszej dystrybucji pracy i rozwijać nowe kanały wyszukiwania, budowania i pozyskiwania cyfrowych możliwości biznesowych.

Image source: Esther Gons, thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *