Potrzeby klientów

JAK POTRZEBY KLIENTÓW ZMIENIAJĄ RYNEK?

Rynek, w rozumieniu zbiorowości różnych podmiotów ulega ciągłym przemianom. W przypadku rynku pracy jedne zawody kończą swoją datę ważności, inne rozkwitają. Czy rzeczywiście umierające zawody stają się niepotrzebne, czy może one jednak nie znikają, tylko się zmieniają? Czarnym charakterem w tym procesie zmian jest digitalizacja. To właśnie ten trend obwinia się gównie za to (złe), co się dzieje wokoło. Czy rzeczywiście cyfryzacja zasłużyła sobie na taki wizerunek?