+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Tag: Tools

Mapa podróży klienta

MAPA PODRÓŻY KLIENTA – NARZĘDZIE, KTÓRE POPRAWIA DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

Co to znaczy być skoncentrowanym na ludziach i jak to podejście może poprawić doświadczenia różnych grup klientów, w tym klientów wewnętrznych, czyli pracowników?

Projekty innowacyjne

PROJEKTY INNOWACYJNE – OD WIZJI DO PRZEŁOMU

Innowacje prowadzą do odkrywania nowych sposobów działania. Te odkrycia, dla twojego biznesu mogą okazać się przełomowe! Dzieje się tak dlatego, że wdrażanie innowacji to proces, który pomaga kwestionować status quo w różnych obszarach.

Projekt usprawniający

JAK ZWIĘKSZYĆ ZAANGAŻOWANIE W PROJEKT USPRAWNIAJĄCY?

Kluczowym czynnikiem sukcesu w projektach usprawniających (i innych projektach również) jest zaangażowanie ludzi. Oczekuje się go przede wszystkim od ludzi, których zmiana dotyczy. To właśnie na te osoby spada odpowiedzialność za docelowe utrzymanie zaprojektowanego rozwiązania oraz ciągłe doskonalenie

Architektury korporacyjnej

8 METOD PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ.

W tym artykule zebrałam osiem metod, które wspierają proces projektowania architektury korporacyjnej. Zastosowanie tych narzędzi pomaga skupić się na projektach, które są istotne dla rozwoju organizacji. Pozwalają one również spojrzeć na projekty z szerszej perspektywy.

Metody

METODY WDRAŻANIA INNOWACJI W PROCESACH BIZNESOWYCH I OPERACJACH

Dwie podstawowe metody wdrażania innowacji, w kontekście procesu biznesowego polegają na zaprojektowaniu nowego procesu lub jego usprawnieniu. Wbrew pozorom łatwiej jest zaprojektować nowy proces niż go usprawnić. Wszelkie zmiany wymagają znacznie większego nakładu pracy. Czy możliwe jest wykorzystanie metody projektowej do wprowadzania zmian w procesach, takich jak na przykład digitalizacja?

Instrukcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI W CZASACH USER EXPERIENCE

Niezależnie od tego, co robisz w swoim życiu, to przeważnie możesz na nią liczyć. Czasem jest chudziutka, wręcz przezroczysta, a czasem gruba i opasła. Instrukcja obsługi, to o niej mowa. Niestety nasze doświadczenia dotyczące korzystania z instrukcji, z reguły nie są pozytywne. Jak to poprawić?

Transformacji cyfrowej

JAKIE ZNACZENIE MA LEAN W TRANSFORMACJI CYFROWEJ?

Lean powstał na długo przed tym, zanim technologia cyfrowa zaczęła odgrywać istotną rolę w biznesie. Mimo wszystko zarówno filozofia lean management, jak i praktyki ciągłego doskonalenia wpływają pozytywnie na proces transformacji cyfrowej.

Design Thinking

DESIGN THINKING W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.

W literaturze dotyczącej zarządzania projektami niewiele mówi się o Design Thinking. Większość publikacji dotyczy jednak tego, jak osiągnąć sukces. Sukces projektu jest jednym z najczęściej badanych tematów w zarządzaniu projektami. Jak przedstawiają się te wyniki i od czego zależą?

Proces obsługi

DLACZEGO NALEŻY USPRAWNIAĆ USŁUGI, A NIE TYLKO PROCESY?

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja oferuje produkty, czy usługi, to zadowolenie klienta i tak wynika z procesu obsługi. Nawet jeśli oferta jest podobna do konkurencji, sposób, w jaki obsługujesz klientów, może zapewnić przewagę nad konkurencją. Jakie techniki i narzędzia pomagają w doskonaleniu tego obszaru?

Model biznesowy

MODEL BIZNESOWY – MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE.

Model biznesowy jako termin jest dość popularny, jednak nie wszyscy wiedzą jak można zastosować go w codziennej pracy. Brak zrozumienia koncepcji modelu biznesowego powoduje, że menedżerowie w firmach nie wiedzą, jak można ją efektywnie wykorzystać. Koncepcję tę można natomiast zastosować w różnorodny sposób. W Szwajcarii zostało przeprowadzone badanie wśród menedżerów oraz konsultantów biznesowych na temat tego, do czego oni wykorzystują to narzędzie w praktyce.

Projektowanie

BIZNES OPARTY O PROJEKTOWANIE.

Projektowanie działalności biznesowej (ang. Business Design) to relatywnie nowa, ale dynamicznie rozwijająca się koncepcja. Projektowanie w biznesie to ukierunkowane na człowieka podejście do innowacji. W podejściu tym stosuje się zasady i praktyki projektowania, aby pomóc organizacjom w tworzeniu nowej wartości i nowych form przewagi konkurencyjnej.

Transformacji

MACIERZ ANSOFFA: SKUTECZNE PODEJŚCIE DO TRANSFORMACJI.

Większość firm potrzebujących transformacji to złożone organizacje. Tę złożoność organizacje zbudowały sobie same, skupiając się przez lata wyłącznie na optymalizacji podstawowej działalności. Ze złożonością jest natomiast tak, że w jej obliczu ludzie coraz bardziej się specjalizują w określonych czynnościach, przez co tracą perspektywę tzw. big picture.

Moscow

LET’S DO IT IN #MoSCoW!

MoSCoW to technika priorytetyzacji jednak na wstępie zaznaczę, że priorytety MoSCoW nie pochodzą z Rosji. Nie mają też nic wspólnego z komunistyczną utopią. Jest to skuteczna, zwinna technika zarządzania projektami, która jest częścią Agile Project Management. Moskwa w projektach Agile jest niczym zegarek dla Szwajcarów. To symbol dostarczenia projektu na czas.

User stories

USER STORIES A PROJEKTOWANIE ZMIAN W PROCESIE.

Chyba nie ma takiej firmy, która w swoim żywocie nie podejmowała próby usprawnienia swoich procesów. Kaizen, PDCA, diagram Ishikawy to przykłady popularnych metod usprawniana procesów. User stories to alternatywne podejście do projektowania zmian w procesach.

TIMWOOD

TIMWOOD, NAJWIĘKSZY WRÓG BIZNESU.

Timwood to niechciany gość obecny w każdym biznesie. Zadaniem konsultanta jest zatem upolowanie go, a następnie wyeliminowanie. Ten oto gość wykonuje siedem czynności, które nie dodają żadnej wartości w procesie. Za które klient nie ma zamiaru płacić, ale Ty właścicielu firmy utrzymujesz go na dobrze płatnym etacie.

Macierz RACI

MACIERZ RACI: KTO, ZA CO ODPOWIADA W PROJEKCIE.

Macierz RACI to narzędzie, które powinno być stosowane w każdym projekcie. RACI służy do zdefiniowania ról i przypisania im odpowiedzialności. Projekty to zazwyczaj rozbudowane struktury, które angażują co najmniej kilka osób. Im więcej zaangażowanych, tym łatwiej o zamieszanie.

SOW

PODSTAWOWE NARZĘDZIE W KONSULTINGU: SOW.

Określenie zakresu pracy (ang. SOW – A Statement of Work) to wyrażenie dobrze znane w procesie konsultingu. Każdy doradca zna i stosuje ten dokument w swojej pracy. Jest to dokument skierowany do klienta, który określa, co Doradca proponuje zrobić w projekcie. Jest to bardzo ważny etap pracy projektowej, dlaczego?

Zwinne zarządzanie

AGILE PM, CZYLI ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI.

Termin Agile w ostatnich latach nie traci na popularności, wręcz przeciwnie. Jak zajrzymy na google trends, to zobaczymy wykres systematycznie pnący się do góry. Przez ostatnie 10 lat hasło Agile zyskało na popularności aż o 157%.

Pivot

PIVOT, CZYLI JAK ZWINNIE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ.

Pivot to ocena dotychczasowego modelu biznesowego. Model biznesowy należy poddawać regularnej analizie. To bardzo ważny aspekt działalności biznesowej, który umożliwia kontrolowanie pozycji na rynku i wprowadzanie stosowanych modyfikacji.