+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Miesiąc: wrzesień 2020

Mapowanie historyjek użytkownika

JAK MAPOWAĆ HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA?

Historyjki użytkownika w projektach Agile stanowią wymagania, czyli zakres projektu. Z tego artykułu dowiesz się, jak w ośmiu krokach zmapować wymagania użytkowników i dzięki temu dobrze zdefiniować zakres projektu.

Plan procesu usługowego

JAK ZORGANIZOWAĆ SPRAWNY PROCES USŁUGOWY?

Plan procesu usługowego (ang. service blueprint) został opisany po raz pierwszy w 1982 roku przez G. Lynn Shostack, dyrektora bankowego. Shostack słusznie zauważył, że proces usługowy jest niesprawny, wtedy gdy klienci są niezadowoleni, a menadżerowie uważają, że usługi zawodzą z powodu niekompetencji pracowników. Nie pozostawił jednak tego problemu bez rozwiązania, gdyż znalazł konkretne wyjście z tej sytuacji.