+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Tag: Research

Digitalizacja

DIGITALIZACJA, JAK WPŁYWA NA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ?

Digitalizacja, czyli proces konwersji danych analogowych na cyfrowe wywiera presję na wiele firm w ostatnich latach. Ten z pozoru niewinny proces ma wpływ na całą działalność organizacji. Każda firma, która zdecyduje się ogłosić publicznie swoją orientację cyfrową, powinna wcześniej zastanowić się, jaki wpływ na całą organizację będzie mieć ta, transformacyjna zmiana i jak ją skutecznie przeprowadzić.

Niezależność

DLACZEGO KONSULTANCI WOLĄ NIEZALEŻNOŚĆ?

W tym miesiącu w HBR ukazał się artykuł: Why Consultants Quit Their Jobs to Go Independent. W sumie to można łatwo odgadnąć, dlaczego ludzie wybierają niezależność.

Model biznesowy

MODEL BIZNESOWY – MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W PRAKTYCE.

Model biznesowy jako termin jest dość popularny, jednak nie wszyscy wiedzą jak można zastosować go w codziennej pracy. Brak zrozumienia koncepcji modelu biznesowego powoduje, że menedżerowie w firmach nie wiedzą, jak można ją efektywnie wykorzystać. Koncepcję tę można natomiast zastosować w różnorodny sposób. W Szwajcarii zostało przeprowadzone badanie wśród menedżerów oraz konsultantów biznesowych na temat tego, do czego oni wykorzystują to narzędzie w praktyce.

Przeprowadzania zmian

5 STYLÓW WPROWADZANIA ZMIAN.

Kilka lat temu duńscy naukowcy przeprowadzili badanie na próbie 71 konsultantów biznesowych. W ramach tej pracy przeanalizowane zostały zachowania konsultantów podczas przeprowadzania procesu zmian w organizacjach. W efekcie dowiedzieć się możemy, jak konsultanci postrzegają zmiany w organizacji oraz jakie metody preferują, realizując zmiany.