+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Miesiąc: marzec 2019

Problemów

ZACZNIJ OD PROJEKTOWANIA PROBLEMÓW.

Organizacje, które chcą usprawnić swoje procesy, powinny zacząć od poszukiwania problemów. Takie poszukiwanie wiąże się z chaotycznym i dowolnym przechodzeniem w tył i przód. Jak również z wielokrotnym przeprowadzeniem tych samych etapów, czyli badań, analizy oraz generowania pomysłów. Jest to jednak świadome poszukiwanie nowego i konkurencyjnego modelu rozwoju.

Innowacyjność

CZY INNOWACYJNOŚĆ MOŻNA SKOPIOWAĆ?

Innowacyjność to wymyślanie nowych sposobów podejścia do problemów. Z biznesowego punktu widzenia innowacyjność oznacza wprowadzanie nowych rozwiązań. Firmy stają się coraz bardziej świadome potrzeby wprowadzania innowacji w swoich strukturach. Niestety jedyny efekt, jaki przynoszą ich działania to rozczarowanie.

Pivot

PIVOT, CZYLI JAK ZWINNIE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ.

Pivot to ocena dotychczasowego modelu biznesowego. Model biznesowy należy poddawać regularnej analizie. To bardzo ważny aspekt działalności biznesowej, który umożliwia kontrolowanie pozycji na rynku i wprowadzanie stosowanych modyfikacji.

Strategia

STRATEGIA, KTÓRA ZAPEWNI ZWYCIĘSTWO.

Strategię należy traktować jak mechanizm, którego głównym zadaniem jest adaptacja organizacji do zmian zachodzących na rynku. Mechanizm ten, aby sprawnie działał, musi być uruchamiany codziennie, a nie raz na 5 lat. Słowo, które idealnie pasuje do tej myśli to iteracyjność.

Innowacje

INNOWACJE, SPOSÓB NA ZMIANĘ SCHEMATÓW DZIAŁANIA.

Wprowadzanie innowacji np. operacyjnych to głęboka zmiana, wpływająca na zmianę schematów, czyli sposobu, w jaki wykonuje się pracę. Efekty tego rodzaju innowacji rozciągają się na zewnątrz, dotykając wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, od systemów pomiaru i wynagradzania poprzez opisy szeregowych stanowisk aż po role kierownicze i całą strukturę organizacyjną.