+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

INNOWACJE, SPOSÓB NA ZMIANĘ SCHEMATÓW DZIAŁANIA.

INNOWACJE, SPOSÓB NA ZMIANĘ SCHEMATÓW DZIAŁANIA.

Innowacje

Niezależnie od wielkości, każda firma może odmienić branżę, w której działa lub dać impuls innym. Żeby odnieść sukces, trzeba zacząć kształtować nowy sposób pracy. Wymaga to jednak inwestycji w nowoczesne rozwiązania, wspierające zarządzanie całym procesem produkcji i dystrybucji.

Bardzo często w dzisiejszych czasach można spotkać się ze stwierdzeniem, że podstawą istnienia jest kreowanie czegoś nowego, czego inni jeszcze nie wymyślili. Podobno bez kreatywności nie ma przyszłości. Dlatego jednym z czynników warunkujących sukces firmy jest szerokie wprowadzanie innowacji. Samo uruchomienie działalności jest niewystarczające.

Otoczenie współczesnych podmiotów gospodarczych staje się coraz bardziej złożone. Powstają grupy klientów o specjalnych, wyrafinowanych potrzebach, coraz krótszy jest cykl życia produktów, coraz silniejsza jest konkurencja oraz występują częstsze rewolucje technologiczne.

Żeby sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku, konieczne jest pogłębianie wiedzy o potrzebach klientów oraz doskonalenie lub wręcz gruntowna zmiana oferty i działalności.

Jak wygląda proces wytwarzania innowacji?

Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu, nowej metody marketingu, nowego lub istotnie ulepszonego procesu, lub nowej metody organizacji pracy w zakresie praktyk biznesowych, miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Można przyjąć, że innowacje powstają w procesie rozwoju przebiegającego w trzech etapach:

Tworzenia nowej idei, czyli uzyskaniu odpowiedzi, jak rozwiązać konkretny problem.

Transformacji idei, czyli dopracowaniu poprzez prace rozwojowe, które łączą wyniki prac badawczych z wiedzą techniczną i konkretyzują wstępny model,

Wdrożenia idei – na tym etapie pomysł przyjmuje postać produktu, technologii lub organizacji, stając się innowacją w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Czym są innowacje operacyjne?

Wprowadzanie innowacji w firmie może dotyczyć różnych obszarów procesu biznesowego. Każdy obszar ma swoją specyfikę oraz definicję dlatego wymaga indywidualnego podejścia. Wydaje się, że w świecie biznesu istnieje jednak ustalona hierarchia. Finanse i strategia są na szczycie, marketing i sprzedaż zajmują środkową warstwę, a operacje są…niestety na samym dole. Innowacje w obszarze operacji są szczególnie niezbędne, gdyż jest to serce procesu obsługi klienta.

Operacje są zwykle poza zasięgiem wzroku i umysłów. Wymagają innego myślenia i zestawu umiejętności, niż te, które są wymagane w większości innych działań wykonawczych. Brak odpowiedniego doświadczenia powoduje, że firmy nie szukają tam przewagi konkurencyjnej.

Dodatkowo informacje, które zwykle są dostępne, nie pomagają skupić się na mechanizmach działania operacji. W ilu firmach menedżerowie posiadają bieżące dane dotyczące czasu realizacji zamówienia, odpowiedzi na obsługę klienta lub kosztu każdej transakcji? W ilu organizacjach takie informacje są w ogóle dostępne?

We współczesnych organizacjach dominują dane finansowe, a nie procesowe, pomimo że wyniki operacyjne są motorem napędowym wyników finansowych.

Innowacja operacyjna (ang. operational innovation) oznacza wymyślanie zupełnie nowych sposobów obsługi klienta. Innowacji operacyjnych nie należy mylić z poprawą operacyjną lub doskonałością operacyjną. Terminy te odnoszą się do osiągania wysokiej wydajności za pośrednictwem istniejących mechanizmów działania w celu zmniejszenia np. błędów lub opóźnień, ale bez zasadniczej zmiany sposobu, w jaki praca ta jest wykonywana.

Jak wprowadzać innowacje?

Wprowadzanie innowacji jest jednoznaczne z przyjęciem niekonwencjonalnego podejścia. Zwykła poprawa działania nie wystarczy, aby wyróznić się na dzisiejszym rynku.

Doskonałość w wykonywaniu zadań jest niezbędna, ale daje krótkookresowe rezultaty. Sposobem na uzyskanie przewagi nad konkurentami jest realizacja zadań w zupełnie inny sposób — poprzez innowacje np. operacyjne.

Wprowadzanie innowacji operacyjnych to naprawdę głęboka zmiana, wpływająca na zmianę schematów, czyli sposobu, w jaki wykonuje się pracę. Efekty tego rodzaju innowacji rozciągają się na zewnątrz, dotykając wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, od systemów pomiaru i wynagradzania poprzez opisy szeregowych stanowisk aż po role kierownicze i całą strukturę organizacyjną.

Innowacje powinny koncentrować się na tych działaniach, które mają największy wpływ na strategiczne cele przedsiębiorstwa.

Po wybraniu obszaru innowacji firma musi wyznaczyć cele w zakresie zmiany. W przypadku braku konkretnych celów, działania innowacyjne prawdopodobnie ulegną degradacji w kierunku zwykłych projektów doskonalących. Tylko trudny do osiągnięcia cel – wyraźnie nieosiągalny przez istniejące mechanizmy działania – pobudzi radykalnie myślenie i gotowość do obalenia rutyny.

Należy również szukać modeli biznesowych poza swoją branżą. Benchmarking w obrębie własnej branży raczej nie odkryje przełomowych koncepcji. Techniki stosowane w innych branżach, o pozornie różnych cechach mogą okazać się nieoczekiwanie trafne.

Firmy, które stosują tradycyjne metody wdrażania zmian, nie odnoszą spektakularnych sukcesów. Z reguły jest tak dużo do zrobienia, że mogą upłynąć lata, zanim innowacja zostanie wdrożona. Niestety przez te lata mogą również minąć zalety danej innowacji. Ponadto, ponieważ każda proponowana istotna zmiana jest zawsze witana chórem „tego nie da się zrobić”, długi okres wdrażania daje przeciwnikom większą szansę na kampanię przeciwko innowacjom. W rezultacie nawet ci, którzy nie są przeciwni zmianom, mogą zacząć w nie wątpić.

Innym problemem związanym z konwencjonalnym sposobem wdrażania zmian jest założenie, że początkowe specyfikacje będą dokładne i kompletne. W rzeczywistości nie będą. Wyobrażając sobie nowe sposoby pracy, nie da się zaplanować wszystkiego idealnie. Pomysły, które dobrze wyglądają na papierze, nie zawsze sprawdzają się w praktyce; tylko wtedy, gdy koncepcja jest faktycznie wypróbowana, można się dowiedzieć, co tak naprawdę powinno być na pierwszym miejscu.

W warunkach komplikującego się środowiska i rosnącej złożoności jedyną właściwą drogą do wyróżnienia swojej oferty są innowacje.

Odchodzimy od projektów optymalizacyjnych na korzyść całkowitych zmian sposobu funkcjonowania. Firmy powinny dążyć do tego, aby innowacje nie były tylko zwykłym projektem, ale sposobem na życie. Nawet obszary biznesu, które zostały już poukładane, powinny przejść przez proces analizy, ponieważ nowe technologie i nowe potrzeby klientów sprawiają, że dotychczasowe innowacje mijają. Firmy, które wdrażają innowacje w swojej kulturze, zmuszają konkurentów do ciągłego podążania za zmieniającym się światem.

image sources

  • Zmiana procesów: by Esther Gons thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *