+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

STRATEGICZNE WYZNACZANIE CELÓW

STRATEGICZNE WYZNACZANIE CELÓW

Wyznaczanie celów

KOGO DOTYCZY WYZNACZANIE CELÓW?

Wyznaczanie celów dotyczy nas wszystkich. Nie zawsze jednak jesteśmy tego świadomi lub robimy to nieumiejętnie. Nawet jeśli nie należysz do osób, które snują postanowienia noworoczne, to na pewno na gruncie zawodowym aktywnie uczestniczysz w realizacji celów biznesowych.

Niezależnie od aspektu, wyznaczanie celów w życiu prywatnym oraz biznesowym ma dużo cech wspólnych. W obu przypadkach niezbędna jest właściwa taktyka i oczywiście wytrwałość.

Co to jest cel ?

Cel to pożądany rezultat projektu, który należy osiągnąć w określonym czasie. Jedną z przyczyn niepowodzenia projektów jest niewłaściwie podejście do definiowania celów lub wręcz ich brak. Bardzo często ignorujemy etap definiowania celu, przeskakując od razu do działań, czyli de facto realizacji projektu. To taka typowa cecha ludzi, jak mamy jakiś pomysł to chcemy go szybko wcielić w życie. Unikamy głębszych przemyśleń, gdyż obawiamy się, że pomysł okaże się niewypałem. Jednak projekt bez wyznaczonego celu to droga donikąd, bo cel to coś więcej niż „chcę”.  

Wyznaczenie celu oznacza nadanie kierunku przyszłym działaniom. Wszelkie działania powinny wynikać z określonego celu, dopiero w następnej kolejności należy je zaplanować i skoordynować. Podążanie w złym kierunku nawet w przypadku dobrej organizacji, wygeneruje wiele kosztów. Dlatego, zanim przejdziesz do realizacji celu, najpierw dokonaj jego dogłębnej analizy, żeby zweryfikować, czy w ogóle ma on sens.

Bez odpowiedniego podejścia do wyznaczania celów, efekty naszej pracy będą dziełem przypadku. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak ocenić, czy dany pomysł ma sens oraz poznasz technikę, która pomaga skutecznie formułować cele.

Wyznaczanie celów – od czego zacząć?

Każdy projekt należy zacząć od dogłębnej analizy sytuacji wyjściowej tj. strategii. W tym zakresie oceń mocne i słabe strony aktualnej kondycji (własnej lub przedsiębiorstwa). Należy to zrobić przynajmniej z trzech perspektyw: finansowej, operacyjnej oraz rozwojowej.

W pierwszej kolejności oceń sytuację finansową oraz korzyści, jakie przyniesie dany projekt (czy w ogóle mamy na niego fundusze). Następnie zastanowić się, czy masz odpowiednie zasoby, żeby go wdrożyć (czas, narzędzia, kompetencje, motywację itp.) W przypadku perspektywy rozwojowej dokonaj analizy, czy dany projekt rozwiązuje konkretny i rzeczywisty problem, czy może stanowi potencjał dla rozwoju. Deficyty zidentyfikowane w którejkolwiek z perspektyw powinniśmy uwzględnić przy realizacji projektu.

Niezależnie od tego, czy dany projekt realizujesz w życiu prywatnym, czy biznesowym, to na pewno ten konkretny nie jest jedyny, w który się angażujesz. Powinien on być elementem większej strategii. Strategia to nadrzędny kierunek, a zarazem program składający się z wielu projektów mających za zadanie osiągnięcie określonych rezultatów w różnych obszarach.

Dlatego zacznij od odniesienia danego projektu do strategii. Według Microsoft trzy na pięć projektów jest niedostosowanych do strategii biznesowej organizacji. Jeżeli nie wiemy, do czego dążymy, jako całość to działamy chaotycznie. Świadomość priorytetów, ułatwia natomiast podejmowanie decyzji odnośnie powołania lub rezygnacji z danego przedsięwzięcia. Działając strategicznie, oszczędzasz czas, wysiłek, pieniądze oraz co najważniejsze unikasz frustracji!

Bardzo łatwo odnieść to do życia prywatnego, w którym na przykład snujemy ambitne plany w zakresie wysiłku fizycznego, ale nie mamy funduszy, żeby wynająć trenera personalnego i do tego wszystkiego bolą nas kolana.

Pamiętaj jednak, że wszelkie przeszkody możesz pokonać, ale musisz w tym celu powołać projekt z właściwie wyznaczonym celem, który doprowadzi do rozwoju lub rozwiązania określonego problemu. To wszystko powinno wynikać ze strategii (przeczytaj wpis o sposobach przygotowania strategii). To nie deficyty, ale strategia powinna decydować o tym, czy angażować się w dany projekt, czy nie.

Wyznaczanie celów metodą SMART

Wyznaczanie celów

Załóżmy jednak, że posiadasz już strategię i ten kolejny projekt jest z nią ściśle powiązany. Na kolejnym etapie musisz zdefiniować i spisać cel projektu. Definiowanie celu kieruje uwagę na podstawowe aspekty projektu – co? Dla kogo? Jak? oraz na kiedy? Cele, które nie są spisane, są marzeniami. Jeśli chcesz zmienić marzenia w cele, potrzebujesz do tego narzędzia. Takim narzędziem jest metoda SMART. Jest to jedna z najbardziej znanych metod do wyznaczania celów.

SMART oznacza, że cele muszą być wyposażone w pięć cech. Pomocna przy konstruowaniu celu może być reguła polegająca na zadawaniu pytań, które nawiązują do poszczególnych cech:

  • SPECIFIC – to cecha oznaczająca konkretność. Konkretny cel to taki, który odpowiada na pytanie, co będzie finalnym osiągnięciem?
  • MEASURABLE – to cecha oznaczająca mierzalność celu. Każdy cel powinien być sformułowany tak, aby można było zmierzyć jego postęp, czyli po czym poznasz, że cel został osiągnięty?
  • ACTIONABLE – oznacza, że cel musi być możliwy do realizacji, dlatego wymaga określenia, jakie działania cząstkowe trzeba wykonać, żeby osiągnąć cel?
  • RELEVANT – oznacza, że cel musi stanowić wartość, dlatego w tym przypadku należy odpowiedzieć na pytanie kto i jakie korzyści odniesie?
  • TIME-BOUND – oznacza, że cel musi być określony w czasie tzn. do kiedy dany projekt musi być zakończony?

Dobrze zdefiniowany cel powinien być wyposażony we wszystkie wyżej wymienione cechy. Dopiero po wyznaczeniu celu możesz przejść do etapu realizacji projektu.

Wyznaczanie celów to umiejętność, którą można rozwijać przy pomocy odpowiednich technik i narzędzi. Szablon do wyznaczania celów możesz pobrać tutaj. Jeśli chcesz poznać więcej narzędzi rozwijających umiejętność zarządzanie projektami, to zapraszam do zakładki Narzędziownik.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.