+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

BIZNES OPARTY O PROJEKTOWANIE.

BIZNES OPARTY O PROJEKTOWANIE.

Projektowanie

Na czym polega projektowanie w biznesie?

Projektowanie działalności biznesowej (ang. Business Design) to relatywnie nowa, ale dynamicznie rozwijająca się koncepcja. Projektowanie w biznesie to ukierunkowane na człowieka podejście do innowacji. W podejściu tym stosuje się zasady i praktyki projektowania, aby pomóc organizacjom w tworzeniu nowej wartości i nowych form przewagi konkurencyjnej.

Praktyki projektowania

Praktyki projektowania to tak naprawdę sposób myślenia, polegający na:

Zrozumieniu klienta i jego potrzeb.

Myśleniu i pracowaniu wizualnie.

Postawieniu na współpracę.

Dzieleniu się doświadczeniem.

Nie podejmowaniu próby zbudowania od razu ostatecznej wersji rozwiązania.

Eksperymentowaniu.

Oswojeniu się z niepewnością.

Cel projektowania w biznesie

Celem podejścia Business Design jest połączenie myślenia projektowego i strategii biznesowej. Zrównoważony wzrost firmy jest do osiągnięcia, pod warunkiem wdrażania nowych pomysłów. Jednak wdrażanie innowacji jest praktycznie niemożliwe lub przynajmniej mocno utrudnione bez praktycznych ram i narzędzi do kreatywnego myślenia.

Business Design pomaga organizacjom w odkrywaniu nowych możliwości w namacalny sposób, dzięki temu podejmowane są lepsze decyzje, które są zorientowane na klienta. Jest to bardziej holistyczne podejście, oparte na współpracy i innowacyjności.

Projektowanie nowoczesnej organizacji

Organizacje przeszłości, które wciąż istnieją, nie zostały zaprojektowane do radzenia sobie z ciągłymi zmianami. Zostały zaprojektowane z myślą o stałym zatrudnieniu, wysokich kosztach stałych, wąskich umiejętnościach i specjalizacji zadań. Oferują one bezpieczeństwo w zamian za lojalność i zaangażowanie.

Nowoczesne organizacje powinny być zaprojektowane pod kątem elastyczności zasobów, zmieniających się wymagań, szybkiej reakcji na zachowania rynkowe, niskich kosztów stałych, koncentracji na podstawowych kompetencjach i możliwościach oraz nacisku na talenty.

Koncepcja dotycząca projektowania jest kluczowym czynnikiem sukcesu w biznesie i obecnie jest jedynym z najlepszych sposobów, w jaki firmy mogą wyróżnić się z tłumu, wynika z raportu firmy doradczej McKinsey & Company.

Projektowanie a wdrażanie zmian w organizacji

Myślenie przez pryzmat projektowania w kontekście zmian staje się coraz ważniejsze. Świat zmienia się coraz szybciej, dlatego organizacje powinny rozwinąć swoje kompetencje w zakresie poszukiwania nowych sposobów funkcjonowania.

Warto kierować się zasadą, żeby nie próbować precyzyjnie przewidywać zmian, ale uelastycznić strukturę firmy na tyle, by na te zmiany umiejętnie reagować.

Należy mieć na uwadze, że projektowanie organizacyjne jest tylko ramą do tworzenia korzystnych warunków do wdrażania wizji firmy i strategii w celu zaspokojenia potrzeb klientów i uzyskania konkurencyjności. Ważne jest, czy struktura organizacji jest wystarczająco elastyczna i przepustowa, aby umożliwić przepływ procesów biznesowych, wiedzy i doświadczenia w całej organizacji, niezależnie od tego, skąd pochodzą.

Projektowanie to ciekawość, czyli dążenie do poznania: swojego klienta, ale również kontekstu swojej działalności. Poznawanie tego kontekstu pozwala skuteczniej identyfikować słabe i mocne punkty organizacji.

Business Design to sztuka myślenia o biznesie jako złożonym systemie. Organizacje niezależnie od wielkości są złożonymi ekosystemami. Nie sposób ich zmienić w sposób szybki, jako całości. Ekosystemy zmieniają się poprzez interwencje: wprowadzanie nowych lub zmienianie elementów, obserwowanie tego, co się dzieje, a następnie powtarzanie tego.

W każdym ekosystemie istnieją miejsca o największym potencjale do zmiany (tzw. leverage points), w których niewielkie zmiany mogą powodować duże zmiany. Sztuką jest znalezienie tych punktów i zaprojektowanie odpowiednich interwencji. Jak znajdzie się te punkty, wystarczy je połączyć z konkretnymi narzędziami, kompetencjami oraz nastawieniem, żeby zyskać pełną możliwość wprowadzania zmian.

Projektowanie a zarządzanie projektami

Projektowanie jest coraz częściej opisywane jako skuteczna praktyka zmiany ekosystemu organizacji. Wiele projektów kończy się niepowodzeniem, ponieważ nie łączą się z ekosystemem organizacji. Środowisko, w którym projekt jest realizowany, powinno stać się częścią projektu. Osoba, która prowadzi projekt, tak naprawdę projektuje interwencje. Im większy wpływ na ekosystem ma projektowany punkt, tym większe jest znaczenie danego projektu.

Z mojej perspektywy coraz bardziej zaciera się granica między projektowaniem a rozwiązywaniem problemów biznesowych. Projektowanie jest po prostu innym sposobem myślenia i działania, ale można to podejście zastosować do każdego problemu biznesowego. Z tego powodu projektowanie jest naturalnym uzupełnieniem projektu, jeśli celem jest dostarczanie doskonałych usług.

Co pozytywnego może wnieść myślenie projektowe do organizacji?

Skoncentrowanie organizacji na użytkowniku

Jak sprawić, żeby organizacja skupiona była na użytkowniku? Należy myśleć o organizacji jako o usłudze. Wszystkie elementy organizacji, wizja, strategia, zarządzanie projektami, wartości, KPI, itp. powinny być zaprojektowane dla użytkowników tej usługi. Takie podejście odwraca myślenie o zarządzaniu do góry nogami. Jeśli dokonasz tej mentalnej zmiany, możesz sprawić, że organizacja skupi się na użytkowniku. Organizacja składa się z części, które muszą zostać zaprojektowane, a każda część może być zaprojektowana z myślą o użytkowniku.

Uczynienie abstrakcyjnych elementów organizacji namacalnymi

Co do zasady organizacja jest pojęciem bardzo abstrakcyjnym. Strategia, zarządzanie, struktura organizacyjna, kultura itp. Są to elementy trudne do zdefiniowania, a zatem trudne do omówienia. Trudno jest określić, co dokładnie mamy na myśli, kiedy omawiamy tematy abstrakcyjne.

Projektowanie dodaje wartości procesom, tworząc jego elementy w pewien sposób namacalnymi. Powoduje to, że ​​dyskusje stają się bardziej konkretne i rzetelne. Uczynienie procesów namacalnymi jest swego rodzaju nauką dla całej organizacji. Organizacja nie jest produktem, więc trudno jest zaprojektować prawdziwe obiekty. Te elementy można jednak wizualizować, dodawać im kontekst poprzez historyjki itp.

Odwaga

Osoby, które stosują podejście projektowe, są określani buntownikami z misją. To z reguły osoby odważne, które myślą o ludziach i problemach. Nie boją się odwracać myślenia do góry nogami i chodzić innymi ścieżkami. To wrodzona skłonność do myślenia poza schematami.

Projektowanie to zmiana. A żeby coś zmienić, warto zajrzeć poza strefę komfortu. Projektanci wiedzą, że dobrze jest spróbować czegoś szalonego raz na jakiś czas. Dzięki temu w danej organizacji powstają inne, śmiałe pomysły, gdyż wywołuje to efekt kaskadowy. Ludzie zapominają o ograniczeniach, które do tej pory obowiązywały w firmie. Co ważne w projektowaniu nie ma jednej gwiazdy. Nikt sam nie jest mądrzejszy od innych. To podejście stawia na współpracę i angażuje wszystkich zainteresowanych: pracowników każdego szczebla, klientów, partnerów biznesowych itp.  

Jeśli pozostaniesz w swoim pudełku i będziesz kontynuować to samo myślenie, to samo nastawienie, ten sam sposób myślenia, co zawsze, sprawy się nie zmienią. Jeśli coś się nie zmieni, problemy w organizacji również nie zostaną rozwiązane. Wprowadzenie zmian często obniża motywację pracowników, prowadzi do irytacji lub konfliktów. Zwykłe narzędzia wykorzystywane w projektach nie rozwiązują tych problemów, ale narzędzia do projektowania przewidują taki stan rzeczy. Dlatego jest to skuteczna koncepcja wspierająca m.in. zarządzanie projektami.

Image source: Esther Gons, thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *