+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

TEZA INNOWACYJNOŚCI, CZYLI COŚ, CO KAŻDA FIRMA MIEĆ POWINNA

TEZA INNOWACYJNOŚCI, CZYLI COŚ, CO KAŻDA FIRMA MIEĆ POWINNA

Teza innowacyjności

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie mają innowacje dla ich przyszłego funkcjonowania. Pojawia się jednak w związku z tym wiele mitów i złych praktyk, które się rozprzestrzeniają.

Na przykład bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że nie ma czegoś takiego jak zły pomysł. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że takie założenie może mieć negatywny wpływ i ostatecznie może doprowadzić do tego, że innowacje nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Nie wszystkie pomysły są sobie równe, dlatego w rzeczywistości istnieje coś takiego jak zły pomysł. Zły pomysł to taki, którym firma nie powinna się zajmować. Organizacje nie są w stanie inwestować w każdy pomysł, jaki się pojawi. Zasoby takie jak czas oraz ręce do pracy są ograniczone i niemożliwe jest osiągnięcie doskonałości operacyjnej, gdy firma jest pociągana w wielu różnych kierunkach jednocześnie.

W związku z powyższym firmy muszą dokonywać wyborów. Ale często odbywa się to chaotycznie, liderzy wydają się podejmować przypadkowe, niepowiązane ze sobą decyzje. Brakuje im jasnej strategii, która pomogłaby w podejmowaniu decyzji.

W praktyce przypadkowe inicjatywy nie przynoszą jednak zysków. Taka praktyka utrudnia również pracownikom wymyślanie dobrych pomysłów.

Bardzo często spotkać można managerów, którzy narzekają na niezdolność swojego zespołu do generowania dobrych pomysłów. Ale gdyby ich zapytać, jak ocenić, czy dany pomysł jest dobry, czy zły, to niestety nie potrafią konkretnie odpowiedzieć na to pytanie.

Teza innowacyjności, co to jest?

Teza innowacyjności pomaga wytyczyć projekty, na których firma powinna się skupić. Celem tego narzędzia jest jasne określenie, jak firma zapatruje się na przyszłość oraz jakie są jej strategiczne cele w obszarze innowacyjności.

Aby skutecznie wdrażać innowacje, każda organizacja potrzebuje jasnej tezy innowacyjności. Managerowie powinni obserwować trendy i odpowiednio na nie reagować. Teza innowacyjności powinna być zgodna z ogólną strategią firmy.

Przed przystąpieniem do opracowywania tezy innowacyjności, należy najpierw wykonać kroki w zakresie analizy portfela oraz środowiska biznesowego.

Analiza portfela

Innowacja to podróż, dlatego powinieneś wiedzieć, gdzie jesteś jako firma, zanim zdecydujesz się obrać określony kierunek. W związku z tym należy dokonać przeglądu aktualnego portfolio produktów i usług.

Spójrz na własną działalność przez pryzmat portfela projektów. Taki portfel powinien być zrównoważony. Znaleźć się w nim powinny projekty z trzech horyzontów innowacji tzn.: innowacje podstawowe, pokrewne oraz przełomowe. Do stworzenia zrównoważonego portfela projektów wykorzystać można tzw. macierz Ansoffa.

Teza innowacyjności

Zweryfikuj, czy w portfelu nie znajdują się przypadkiem produkty i usługi, które wymagają przejścia na emeryturę. Zaobserwuj, czy są jakieś luki w portfolio pod względem podstawowej działalności, a produktami przyszłości.

Środowisko biznesowe

Po analizie firmy, z perspektywy portfela projektów, powinniśmy skierować uwagę na otaczającą rzeczywistość. Jakie trendy się pojawiają, które mogą wpłynąć na naszą firmę w przyszłości (tj. ekonomiczne, technologiczne lub społeczne)? Kto na rynku rzuca nam wyzwania? Jakie kluczowe zmiany w preferencjach klientów zauważamy?

Teza innowacyjności, jak ją sformułować?

Po zakończeniu analizy możemy przystąpić do sformułowania tezy innowacyjności.

Posiadanie tezy innowacyjności oznacza, że firma jest świadoma tego, w jakim położeniu się znajduje, gdzie świat zmierza, jakie rodzaje pomysłów prawdopodobnie odniosą sukces w tym świecie i w co będzie w związku z tym inwestować.

Odpowiednio określona narracja strategiczna pomaga uzyskać zaangażowanie wokół niej. Z reguły w firmach strategie są głównie w głowach właścicieli.

Niestety nie wszyscy pracownicy są w stanie to wszystko zrozumieć. Jeżeli w firmie brakuje wspólnej wizji strategicznej i wspólnych wartości, to trudno osiągnąć cel. Teza to deklaracja, lub propozycja wymagająca uzasadnienia, lub udowodnienia.

Aby dobrze sformułować tezę, warto posłużyć się do tego prostym arkuszem. Proces powinien prowadzić do sformułowania narracji strategicznej, którą powinno dać się zawrzeć na jednej stronie.

Nie istnieją konkretne wytyczne dotyczące formułowania takiej strategii, dlatego szablon może być dobrowolnie zmieniany. Gdy jednak teza zostanie sformułowana, firma powinna się jej trzymać.

Teza innowacyjności

Teza innowacyjności jest hipotezą

Ponieważ nie możemy przewidzieć przyszłości, nasza teza innowacyjności musi zostać opracowana i postrzegana jako hipoteza, która będzie ewoluować w czasie. Nasze inwestycje w różne pomysły będą eksperymentami, które przeprowadzimy, aby przetestować tezę.

Po przygotowaniu tezy innowacyjności można zacząć angażować pracowników w firmie do generowania pomysłów. Daliśmy im płótno do malowania i daliśmy sobie, jako managerom, soczewkę, przez którą można teraz oceniać pomysły i podejmować decyzje inwestycyjne. Nie chodzi o to, żeby kwitło tysiąc kwiatów, ale o to, aby kwitły właściwe kwiaty.

Jeśli interesuje Cię więcej podobnych narzędzi, zapraszam do strefy Narzędziwonik.

Zasoby

Przykładowy szablon Tezy innowacyjności możesz pobrać tutaj.

Jeśli chcesz poznać więcej podobnych narzędzi przejdź do zakładki Narzędziownik.

Image source: Esther Gons, thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *