+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

KOBIETY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

KOBIETY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Kobiety w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami – dziedzina w dużej mierze zdominowana przez mężczyzn, jednak kobiety coraz lepiej odnajdują się w tej specjalizacji. Co sprawia, że kobiety w zarządzaniu projektami stanowią mniejszość i dlaczego warto zmienić ten trend?

Właśnie na takie pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Co charakteryzuje kierownika projektu?

Oczywiście w rolę kierownika projektu można się wcielić niezależnie od płci, żeby jednak robić to dobrze, trzeba posiadać określone umiejętności lub cechy.

Kierownik projektu powinien być zdyscyplinowany, asertywny, odważny i powinien umieć wpływać na innych. Są to cechy, które osobiście na podstawie własnego doświadczenia uważam ze niezbędne w zarządzaniu projektami.

Powyższe cechy mają jednak bardzo cienką granicę. Wynika to z tego, że dyscyplina często przeradza się w apodyktyczność; asertywność niesie za sobą ryzyko ignorowania emocji i innych punktów widzenia; odwaga może skończyć się brawurą, a wpływ na innych może być odczytany, jako manipulacja.

W świecie biznesu dominują pewne stereotypy, które niestety dają mężczyznom często fałszywe poczucie, że są lepsi w zarządzaniu projektami. Prawdopodobnie większość mężczyzn zapytana, czy posiada wyżej wymieniony cechy, bez zawahania się odpowiedziałaby twierdząco. Kobiety zaś przez własną, niekoniecznie właściwą interpretację tych cech, często pomniejszają swoje umiejętności. Właśnie takie podejście może powodować, że kobiety w zarządzaniu projektami stanowią mniejszość.

Zdyscyplinowanie

Środowisko projektowe jest bardzo specyficzne, czas w projektach biegnie jakby szybciej, co może dawać złudzenie, że trzeba się bardziej angażować i po prostu więcej pracować. W związku z powyższym kobiety często obawiają się, że zarządzając projektem, będą musiały pracować po godzinach i poświęcać swoje życie rodzinne. Dla mężczyzn nie stanowi to żadnej bariery, a wręcz niestety zdarza się, że sami właśnie takie środowisko budują, potwierdzając ten stereotyp. Być może dlatego kobiety można częściej spotkać w pracy operacyjnej niż projektowej.

Prawda natomiast jest taka, że środowisko projektowe jest bardzo elastyczne. Stanowiska operacyjne narzucają sztywne godziny pracy, procedury i inne wymagania. W przeciwieństwie do zarządzania projektami, gdzie możliwości i elastyczności jest znacznie więcej. Wszystko zależy od tego, jak projekt jest zorganizowany.

Kobiety są znacznie lepiej zorganizowane niż mężczyźni. Co z tego skoro projekty kojarzą się z pracą po godzinach, a dotychczasowe praktyki dają złudne wrażenie, że tego nie da się zmienić. Nowocześnie zorganizowane projekty respektują jednak ludzi i ich czas. Powiedziałabym wręcz, że praca po godzinach jest sygnałem, że projekt jest źle zorganizowany.

Asertywność

Ograniczony czas w projektach powoduje, że kierownik projektu, aby osiągnąć cel, powinien być asertywny. Na rynku istnieje wiele badań, które wykazują, że mężczyźni są bardziej asertywni niż kobiety. Mężczyznom łatwiej jest się przeciwstawić na forum publicznym nawet osobie o silniejszej pozycji.

Od kobiet z reguły oczekuje się, żeby były miłe i sympatyczne. Kobiety, w związku z powyższym utożsamiają projekty z pracą, która może wymagać agresywnego zachowania. W tym przypadku znowu trzeba się zmierzyć ze stereotypem.

Asertywność mężczyzn jest większa, ale głównie w relacjach zawodowych, nie w osobistych. To kobiety lepiej radzą sobie w komunikacji międzyludzkiej, a to właśnie jest cecha niezwykle ceniona w zarządzaniu projektami. Empatia w dzisiejszych czasach stanowi fundament, dla tworzenia nowoczesnych rozwiązań. Takie rozwiązania mogą być tworzone tylko w przyjaznym środowisku, w którym rządzi współpraca, pielęgnuje się odmienność i szanuje się wszystkich.

Odwaga

Bycie odważnym często kojarzone jest z bohaterami wojennymi, w których rolę głównie wcielają się mężczyźni. W nowocześnie zarządzanych projektach odwaga, to nie krew i pot, ale otwarcie się na człowieka, wysłuchanie go i zrozumienie. Takie zachowanie jest wpisane w naturę kobiecą, której nie powinnyśmy się wstydzić, tylko uczynić z niej atut.

Dobra komunikacja umożliwia budowanie produktów lub usług, które przekraczają wyobraźnię zwykłych śmiertelników, i które jednocześnie rozwiązują realne problemy. Takie rozwiązania są jednak tworzone wyłącznie w przyjaznym i otwartym na eksperymenty środowisku projektowym.

W zupełnym przeciwieństwie stoją działania, polegające na tym, że osoba w postaci kierownika projektu podejmuje decyzje w pojedynkę, gdyż uważa się za kogoś lepszego, mądrzejszego, bardziej doświadczonego itp. Takie decyzje, choć niewątpliwie odważne mogą prowadzić do upadku projektu.

Umiejętność wpływania na innych

W większości projektów, szczególnie na ich początku, kiedy nie do końca wiadomo, jaki jest ich cel, pojawia się pokusa narzucenia swojego zdania. Być może mężczyźni z racji swojej fizyczności lepiej czują się w takiej sytuacji. U kobiet natomiast na samą myśl o takich sytuacjach może pojawić się dyskomfort, przez co również mogą stronić od angażowania się w projekty.

Umiejętność wpływania na innych w zarządzaniu projektami nie ma jednak nic wspólnego z narzucaniem swojego zdania. W zarządzaniu projektami ta cecha dotyczy głównie kwestii organizacyjnych. Trzeba pozyskać odpowiednie zasoby do projektu, zaangażować ludzi, a w trakcie jego trwania potrafić negocjować zakres, tak żeby realizować cel i jednocześnie trzymać się ram w postaci założonego czasu oraz budżetu.

Jak zostało wspomniane powyżej, kobiety są świetnymi organizatorkami. Muszą jednak przestać myśleć stereotypowo, gdyż to toruje mężczyznom drogę do uczestniczenia w ciekawych i rozwijających przedsięwzięciach.

Reasumując, kobiety w zarządzaniu projektami stanowią mniejszość, ale nie dzieje się tak, dlatego że mężczyźni są w tym lepsi, tylko dlatego, że kobiety często same tak myślą. Osobiście nie mam zdania, kto lepiej sprawdza się w roli kierownika projektu kobieta, czy mężczyzna.

Mężczyzna, który zdaje sobie sprawę, że kiepsko u niego z empatią, lecz pracuje nad tym, będzie równie dobrym kierownikiem projektu, co kobieta, która pokonuje własne ograniczenia. Najważniejsze jest, żeby zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń i nad tym pracować, czyli po prostu się rozwijać.

Zasoby

Zarządzanie projektami oprócz konkretnych cech wymaga stosowania odpowiednich narzędzi. Jeśli chcesz poznać narzędzia kierownika projektów, to zapraszam do zakładki Narzędziownik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.