+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

PLANOWANIE ZWINNE, CZYLI PODEJŚCIE AGILE

PLANOWANIE ZWINNE, CZYLI PODEJŚCIE AGILE

Podejście Agile

Podejście Agile to koncepcja pracy, która poprawia produktywność i skuteczność projektów w firmach takich jak Google, Microsoft czy Amazon. Polega na organizacji i rozdzielaniu zadań, pomiędzy różnymi zespołami multidyscyplinarnymi, w szybki, elastyczny sposób.

Agile – co to takiego?

Podejście Agile, czyli zwinne, nie zakłada zaplanowania projektu od początku do końca z góry. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której niespodziewany problem dezorganizuje kolejne etapy wykonania pracy.

Zamiast tego decyzje podejmowane są na bieżąco, a w przypadku nieprzewidzianych okoliczności można zareagować natychmiast – zwinność polega na ciągłym wybieraniu najlepszej opcji bez narażania całości projektu.

Metody zakładające ścisłe planowanie projektu, jeszcze przed jego rozpoczęciem nie pozwalają bowiem zespołom roboczym na dostosowywanie się do zmian i szybką reakcję na nieprzewidziane, nowe żądania i wymagania.

W przypadku podejścia Agile potrzeby i rozwiązania ewoluują w miarę rozwoju projektu. Każde zadanie jest realizowane przez samoorganizujące się zespoły, które tworzą wspólny proces decyzyjny.

Najpopularniejszymi obecnie metodami Agile są Scrum i Kanban.

Scrum charakteryzuje się strategią stopniowego rozwoju. Strategia opiera się na dostarczaniu klientowi produktu w małych, rosnących partiach, dzięki czemu klient w  dowolnym momencie wie, na jakim etapie jest realizacja.

Kanban natomiast to metoda wizualna. Zadania są szczegółowo opisane, zgodnie z metodologią wypracowaną przez sam zespół, np. fazy: do zrobienia, w toku, zrobione.

Dlaczego stosować podejście Agile?

Metodyki zwinne od jakiegoś czasu wdrażane są do branży technologii komputerowych, jednak od niedawna zaczęto stosować je powszechnie również w innych sektorach biznesu.

Nowocześni przedsiębiorcy stosują powszechnie rozwiązania takie jak sztuczna inteligencja czy big data. Niektórzy zatrudniają pracowników wyłącznie zdalnie, co dzięki usługom takim jak sieci VPN jest nie tylko łatwe, ale też pozwala zaoszczędzić i zwiększa możliwości zatrudnienia pracowników z różnych części świata.

Dzięki zastosowaniu Agile nowe okoliczności są mile widziane i mniej brutalnie wpływają na przebieg pracy: łatwo jest wprowadzić zmiany w dowolnym momencie i na dowolnym etapie projektu. Końcowy produkt może nawet nie być do końca znany.

Metodologia jest zatem idealna dla projektów, które nie mają ściśle określonego celu. W miarę postępu projektu ostateczny wynik będzie wypadkową potrzeb zarówno klienta, jak i zespołu roboczego.

Jakie są podstawowe zalety Agile? Przede wszystkim szybsza i lepsza jakość dostaw, gdyż są zamawiane na bieżąco. Klienci bardziej odczuwają swój wpływ na rozwój projektu, ponieważ zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

Członkowie zespołu pozostają w ciągłej interakcji, co poprawia motywację i zaangażowanie w projekt. Efekty są namacalne i często może okazać się, że projekt jest zakończony w formie zupełnie innej niż przewidywana, aby sprostać aktualnym potrzebom rynku.

Wpis gościnny przygotowany przez Mariannę Płatek – redaktor w TechWarn.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.