+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Optymalizacja procesowa

Optymalizacja procesowa

Optymalizacja procesowa to działania polegające na analizie i usprawnianiu istniejących procesów biznesowych w organizacji. 

W miarę, jak organizacja się rozwija, procesy biznesowe stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Dotyczy to szczególnie wszelkich działań wykonywanych w celu obsługi klientów, procedur, które wspierają procesy, struktury organizacyjnej oraz portfela projektów.

Procesy biznesowe powinny efektywnie wspierać dostarczanie produktu/usługi do docelowego użytkownika. Użytkownicy nie zachwycą się nawet najlepszym rozwiązaniem, jeśli będzie ono oferowane w sposób wymagający dużo czasu i biurokracji.

Optymalizacja procesowa to praca, w ramach której możliwe są następujące działania:

ANALIZA MODELU BIZNESOWEGO

Model biznesowy przedstawia, w uproszczony sposób, logikę działania firmy. Składa się z dziewięciu elementów, które wpisują się w proces zarabiania przez firmę pieniędzy. Model jest ramą, na której można zwizualizować wszystkie, kluczowe działania w firmie. Ten proces pozwala zweryfikować, jakie zmiany są niezbędne, żeby sprawnie obsłużyć rozwiązanie biznesowe.

MAPOWANIE PROCESÓW

Mapowanie zapewnia wgląd w proces, pomaga w diagnozowaniu problemów z wydajnością operacyjną oraz pozwala zidentyfikować wąskie gardła, powtórzenia i opóźnienia w procesie. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia, które pomagają zwizualizować proces z perspektywy klienta.

AUDYT PROCESOWY

Celem jest zebranie szczegółowych danych i określenie, jak organizacja radzi sobie, w określonym obszarze. Jest to technika, która wspiera biznes w usprawnianiu poszczególnych etapów procesu, jak również w strategii transformacyjnej, digitalizacji oraz osiągnięciu doskonałości operacyjnej.

Optymalizacja procesowa

InnovaOps świadczy usługi, które mogą efektywnie usprawnić Twoją firmę.

Dowiedz się więcej o usługach