+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Projektowanie innowacji

Projektowanie innowacji.

Innowacja to znalezienie nowego sposobu dla wykonywania dotychczasowych czynności. Wdrażanie innowacji poprzez design (projektowanie) oznacza poszukiwanie lepszych sposobów wykonywania pracy, dla szeroko rozumianej poprawy jakości życia. Projektowanie innowacji oznacza przede wszystkim zorientowanie wdrażanych rozwiązań na użytkownikach. 

InnovaOps projektuje innowacje w zakresie trzech obszarów:

INNOWACJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Innowacje w obrębie organizacji dotyczą wdrażania nowych zasad zarządzania, sposobów organizowania pracy lub instrukcji regulujących pracę. Projektowanie innowacji w organizacji oznacza poprawienie jakości pracy, większą wydajność pracy oraz lepsze zarządzanie. Celem jest dostosowanie organizacji do zmian zachodzących na rynku oraz osiągnięcie doskonałości operacyjnej. 

INNOWACJE W ZAKRESIE PROCESÓW

Innowacje w obrębie procesów biznesowych dotyczą zmian w zakresie technologii, urządzeń lub przebiegu procesów. Wdrażanie innowacji w procesach poprzez projektowanie oznacza unowocześnianie, doskonalenie i usprawnianie procesów. Celem jest zwiększanie ich funkcjonalności i efektywności. Innowacje w zakresie procesów często prowadzą do transformacji organizacji

INNOWACJE W ZAKRESIE USŁUG

Innowacje w obrębie usług dotyczą poprawienia doświadczenia użytkownika. Projektowanie lub upraszczanie usług oznacza koncentrację na relacjach i interakcjach między ludźmi a poszczególnymi aspektami usługi. Celem jest zapewnienie jak najlepszych doświadczeń użytkownikom. 

Projektowanie innowacji

Projektowanie (design) jest procesem rozwiązywania problemów, który poszukuje praktycznych rozwiązań dla różnego rodzaju potrzeb.

Design to kompleksowe działania, które obejmują koncepcję i dostarczenie unowocześnionego – produktu, usługi lub procesu biznesowego.

Działania dotyczące projektowania przenikają na wszystkie poziomy organizacji. Na poziomie operacyjnym polegają na przekształceniu projektów i procesów w produkty, usługi lub doświadczenia; na poziomie taktycznym na integracji procesów biznesowych, zespołów i funkcji; na poziomie strategicznym na łączeniu wizji, kultury, wartości i misji.

InnovaOps świadczy usługi, które mogą unowocześnić Twój biznes.

Dowiedz się więcej o usługach