+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Projektowanie innowacji

Projektowanie innowacji.

Innowacja to znalezienie nowego sposobu dla wykonywania dotychczasowych czynności. Wdrażanie innowacji poprzez design (projektowanie) oznacza poszukiwanie lepszych sposobów wykonywania pracy, dla szeroko rozumianej poprawy jakości życia. Projektowanie innowacji oznacza przede wszystkim zorientowanie produktów usług lub procesów na użytkownikach. 

InnovaOps projektuje innowacje w zakresie trzech obszarów:

INNOWACJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Innowacje w obrębie organizacji dotyczą wdrażania nowych zasad działania, sposobów organizowania pracy oraz procedur regulujących pracę. Projektowanie innowacji w organizacji oznacza poprawienie jakości pracy, większą wydajność pracy oraz lepsze zarządzanie. Celem jest dostosowanie organizacji do zmian zachodzących na rynku oraz osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Przykładem innowacji w zakresie organizacji jest transformacja, ale mogą to być również mniejsze zmiany. 

INNOWACJE W ZAKRESIE PROCESÓW

Innowacje w obrębie procesów biznesowych dotyczą zmian w zakresie technologii, urządzeń lub metod świadczenia usług. Wdrażanie innowacji w procesach poprzez projektowanie oznacza unowocześnianie, doskonalenie i usprawnianie procesów. Celem jest zwiększanie ich funkcjonalności i efektywności. Przykładem innowacji w zakresie procesów jest digitalizacja

INNOWACJE W ZAKRESIE USŁUG

Innowacje w obrębie usług dotyczą poprawienia doświadczenia użytkownika w interakcji z daną marką. Projektowanie usług oznacza koncentrację na relacjach i interakcjach między ludźmi a poszczególnymi aspektami usługi. Celem jest zapewnienie jak najlepszych doświadczeń użytkownikom. 

Projektowanie innowacji

Projektowanie (design) jest procesem rozwiązywania problemów, który poszukuje praktycznych rozwiązań dla różnego rodzaju potrzeb.

Design to kompleksowe działania, które obejmują koncepcję i dostarczenie unowocześnionego – produktu, usługi lub procesu biznesowego.

Działania dotyczące projektowania przenikają na wszystkie poziomy organizacji. Na poziomie operacyjnym polegają na przekształceniu projektów i procesów w produkty, usługi lub doświadczenia; na poziomie taktycznym na integracji procesów biznesowych, zespołów i funkcji; na poziomie strategicznym na łączeniu wizji, kultury, wartości i misji.

InnovaOps świadczy usługi, które mogą unowocześnić Twój biznes.

Dowiedz się więcej o usługach