+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

PROBLEMY, Z KTÓRYMI MIERZY SIĘ KAŻDY BIZNES

PROBLEMY, Z KTÓRYMI MIERZY SIĘ KAŻDY BIZNES

Problemy w biznesie

Wszyscy marzymy o tym, żeby odnosić sukcesy, być zdrowym i szczęśliwym. Marzymy również o tym, żeby omijały nas problemy, dlatego gdy się pojawiają, ignorujemy je, umniejszamy ich znaczenie, wypieramy lub szukamy sposobów ich rozwiązania.

Powyższe działania są charakterystyczne dla większości jednostek ludzkich. Występują także w biznesie, gdyż wszystkie instytucje działające w gospodarce są sterowane przez ludzi. Sztuczna inteligencja, choć coraz bardziej wszechobecna na razie zdominowała pojedyncze obszary biznesu.

Na początku ubiegłego roku napisałam artykuł o trendach w biznesie, a w tym postanowiłam odwrócić ten temat i opisać problemy w biznesie. Nie wszystkie firmy wiedzą, który trend jest odpowiedni dla nich. Zanim dołączy się do tłumu, warto zrozumieć, co ludzi do niego pcha.

Skąd się biorą trendy?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd się biorą trendy? Na giełdach jednym z najbardziej wyszukiwanych mechanizmów są właśnie trendy. Są one jednak nieprzewidywalne co do zakresu i długości trwania. Mówi się, że trendy budują się i trwają wbrew logice.

Mechanizm trendu jest z reguły oparty na irracjonalnych zachowaniach (np. ja w to wchodzę, bo inni tak robią). W związku z powyższym powstały teorie, które zakładają, że jeżeli dany trend porywa dużą część populacji, to większość jest w błędzie.

Trendy są częścią stadnej natury ludzkiej i dlatego występują we wszystkich dziedzinach aktywności człowieka, gdzie mamy do czynienia z zachowaniem grupowym.

Aby nie podążać ślepo za tłumem, trzeba zrozumieć przyczyny, które go napędzają. Ślepy pęd oznacza kupowanie akcji spółki X, dlatego że idą w górę. Odnosząc to do tematu wpisu, warto po prostu zastanowić się, jakie problemy rozwiążę, decydując się na dany ruch lub zmianę. Bo podążanie za trendem oznacza konkretną, często dużą zmianę. Najczęściej wiąże się to również z inwestycją.  

Zmienia się technologia i metody zarządzania, ale problemy w biznesie wbrew pozorom pozostają niezmienne. Wdrażając rozwiązania w organizacjach, z którymi współpracuję i jednocześnie będąc aktywna zawodowo od dwudziestu lat, zauważyłam, że to nie problemy się zmieniają, tylko sposoby ich rozwiązywania.

To prawda firmy się różnią, branże się różnią, produkty się różnią, ale problemy w biznesie są wciąż te same. W związku z powyższym kierunek, w którym podąża firma, powinien wynikać z odpowiednio dobranej strategii i rozwiązywać zidentyfikowany, nazwany i realny problem.

Przykładowe problemy, przed którymi stoi biznes

Niepewność

Wszyscy ludzie odczuwają wielki dyskomfort w niepewności. A niepewność czai się wszędzie, w globalnej gospodarce, na rynkach kredytowych, niepewność, w jaki sposób nowe regulacje wpłyną na biznes, niepewność co do konkurencji i niepewność, w jaki sposób nowe technologie wpłyną na biznes. Najgorsze jest jednak to, że niepewność prowadzi do krótkoterminowej koncentracji, a co za tym idzie, wprowadza chaos.

Innowacyjność

Wiele firm chce tworzyć bardziej innowacyjne kultury. Im większa firma, tym większy pęd w tym kierunku. Wydaje się, że firmy dosłownie borykają się z innowacjami, ale mimo to innowacyjność jest ich najważniejszym celem. Pomysł wprowadzenia bardziej innowacyjnej kultury nie jest prosty, dlatego wciąż przeraża. Firmy chciałyby stać się bardziej innowacyjne, zachowując jednocześnie poczucie kontroli nad organizacją.

Polityka i regulacje

Zmieniające się otoczenie regulacyjne zawsze budzi obawy i komplikuje podejmowanie decyzji. Radzenie sobie z nieznanym środowiskiem regulacyjnym staje się nową normą. W związku z powyższym firmy muszą rozwijać umiejętności niezbędne do radzenia sobie z tym.

Technologia

Tempo zmian w technologii jest bardzo dynamiczne. Powoduje to, że inwestycje w technologię są tak samo atutem, co utrudnieniem, ponieważ konkurencja często działa sprawniej. Może się zdarzyć, że wdrożona technologia, po wielu miesiącach intensywnej pracy nad nią posiada już nową, lepszą wersję.

Różnorodność

Różnorodność niesie ze sobą wiele wyzwań. Im bardziej różnorodne środowisko pracy, tym bardziej prawdopodobne, że ludzie się nie dogadają, a brak porozumienia bardzo utrudnia prowadzenie firmy. Jednocześnie brak różnorodności prowadzi do wąskiego spojrzenia na działanie firmy. Przyczynia się to do przestarzałej kultury i rutyny w wykonywaniu zadań.

Złożoność

Nie ma co do tego wątpliwości, że życie i biznes stały się bardziej skomplikowane, mimo że niektóre zadania i czynności stały się łatwiejsze dzięki technologii informatycznej. Tempo zmian jest coraz szybsze. Globalna gospodarka staje się coraz bardziej połączona, tworząc znacznie większą i bardziej zróżnicowaną populację klientów i dostawców. W rzeczywistości firmy stają się bardziej złożone w miarę ewolucji, i dopiero wtedy rozpoczyna się praca nad ich upraszczaniem.

Przeciążenie informacji

Mówi się, że jedyną prawdziwą stałą jest zmiana, a we współczesnym świecie nic się nie zmienia, szybciej niż informacja. Firmy wciąż uczą się, jak docierać do najważniejszych danych i informacji, a następnie przekształcać je w cenną wiedzę.

Procesy biznesowe

Jak zostało wspomniane powyżej, w miarę ewolucji firmy stają się coraz bardziej złożone, a z drugiej strony są pod nieustanną presją cięcia kosztów oraz bycia bardziej nowoczesnymi. Rozbudowane i zbiurokratyzowane procesy powodują, że firmy nie są efektywne i mają problemy ze wdrażaniem innowacji. Niestety droga do produktywności jest niezmienna i osiąga się ją wtedy, kiedy można zrobić więcej w krótszym czasie i mniejszą ilości pracy.

Myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów

Brak odpowiedniego podejścia do pozyskiwania informacji, analiz i opracowywania unikatowego wglądu stawia wiele firm w niekorzystnej sytuacji, brakuje im dobrej długoterminowej strategii i zamiast tego przechodzą z jednej strategii do drugiej. Dotychczasowe kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów wśród dzisiejszych menedżerów również ograniczają ich zdolność do odpowiedniego radzenia sobie z problemami. Właśnie dlatego menedżerowie skaczą od jednego pożaru do drugiego. W wielu przypadkach szybko zmieniające się środowisko biznesowe jest właśnie tym, co powoduje pożary.

Reasumując, niestety nie ma złotego środka, który rozwiązałby wszystkie problemy w biznesie. Dobra wiadomość jest jedna taka, że każdy problem można rozwiązać. Najlepiej według dobrze dobranego klucza i po kolei. Dopiero z perspektywy własnych problemów w biznesie należy przyjrzeć się obowiązującym trendom i podążyć z pełną świadomością za tymi, które realnie pomogą je rozwiązać.

Image source: Esther Gons, thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *