+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

DORADZTWO BIZNESOWE, NA CZYM TAK WŁAŚCIWIE POLEGA?

DORADZTWO BIZNESOWE, NA CZYM TAK WŁAŚCIWIE POLEGA?

Doradztwo biznesowe

Ten artykuł postanowiłam poświęcić edukacji w zakresie, który jest mi bardzo bliski. Regularnie zadawane jest mi pytanie, czym zajmuje się moja firma. Osoby, które zadają to pytanie, zazwyczaj oczekują krótkiej odpowiedzi. W ostatnich dniach miałam okazję usłyszeć to pytanie kilka razy! Dlatego postanowiłam o tym napisać.

Moja firma jest młoda, dlatego zgłaszają się do mnie różne, inne firmy chcące pomóc mi na przykład w marketingu. Rozmowa z każdą z tych instytucji wygląda podobnie. Muszę w sposób zwięzły, ale wystarczająco kompleksowy opisać profil działalności mojego biznesu.

Co to jest doradztwo biznesowe?

Zacznę od teorii, w końcu jest to wpis edukacyjny. Doradztwo biznesowe (ang. business counselling) po polsku zwane także doradztwem gospodarczym lub konsultingiem to dziedzina zarządzania. Termin określić można jako usługę świadczoną przez osobę, dysponująca stosowną wiedzą i przygotowaniem na rzecz innej osoby lub organizacji, która tej usługi potrzebuje.

Pod pojęciem doradztwa rozumie się wspieranie procesu kształtowania i rozwoju innowacji. Do tego celu przedsiębiorstwo korzysta z pomocy doradcy (ang. business counsellor), którego wiedza i doświadczenie zawodowe pozwalają na rozwiązanie problemów. Doradztwo jest instrumentem wsparcia innowacyjnego rozwoju zarówno MŚP, jak i dużych organizacji.  

Przyjęło się utożsamiać konsulting z drogą usługą, wykonywaną głównie przez duże korporacje. Nie jest to na szczęście już usługa zarezerwowana tylko przez korporacje. Coraz więcej pracowników, często tych korporacji przechodzi na swoje i pomaga różnej wielkości firmom rozwijać się za rozsądne wynagrodzenie.

Duże firmy doradcze są bardzo drogie i nie wszystkich przedsiębiorców stać na to, żeby skorzystać z ich usług. Duże firmy doradcze mogą nie być również zainteresowane doradztwem dla MŚP. Dlatego Freelancerzy chętnie uzupełniają tę lukę, a nawet zaczynają prześcigać większe firmy konsultingowe. Drobni specjaliści stanowią zagrożenie dla rynku, szybciej dostosowują się do bieżących trendów, są bardziej elastyczni i przede wszystkim tańsi!

Co wyróżnia doradztwo biznesowe od świadczenia innych usług?

Zastanówmy się, czy menedżer zatrudniony w danej firmie świadczy usługi doradcze. W końcu taki menedżer codziennie konfrontuje się z problemami, które musi rozwiązać. Doradztwo od świadczenia innych usług wyróżnia jednak to, że problemy rozwiązywane są wspólnie z zainteresowanym. W takim przypadku następuje dogłębne poszukiwanie przyczyn problemów oraz sposobów ich usunięcia. W ten sposób kształtują się rozwiązania, które najczęściej nabierają formę projektów.

Jaka jest różnica pomiędzy konsultantem a doradcą biznesowym?

W zakresie doradztwa biznesowego wyróżnić można dwie funkcje, doradcę i konsultanta. Niestety przyjęło się stosować termin konsultant oraz doradca zamiennie, co niestety nie jest poprawne.

Konsultant to osoba, z którą można skonsultować konkretny problem lub pytanie. Możemy w takim przypadku spodziewać się odpowiedzi na te pytania zgodnie z posiadaną przez taką osobę wiedzą. Zaletą konsultacji jest to, że uzyskamy szybko odpowiedź na dany problem, ale nie uzyskamy wsparcia w postaci dochodzenia do najlepszego rozwiązania.

Doradca to osoba, która świadczy usługi z zakresu doradztwa biznesowego. Współpracuje z klientem, pomaga mu zrozumieć problem i poszukuje wspólnie sposobów jego rozwiązania. W tym przypadku uzyskujemy trafniejsze określenie sytuacji problemowej. Ma tu miejsce wspólna refleksja, połączenie wiedzy i doświadczenia dwóch podmiotów mających wspólny cel. Wypracowane rozwiązanie jest wyższej jakości dzięki analizie opartej na faktach, które dostarcza klient oraz umiejętności analitycznych, którymi dysponuje doradca. Dla klienta współpraca z doradcą jest aktywna, ale ma dodatkowy plus w postaci nabycia umiejętności rozwiązania problemu. Co oznacza, że w przyszłości może poradzić sobie w rozwiązywaniu problemów sam.

W Polsce jednak przyjęła się bardziej terminologia konsultant, jako określenie osoby, która doradza.  

Czego wymaga efektywne doradztwo biznesowe?

Istnieje pięć podstawowych warunków, których spełnienie powoduje, że indywidualne doradztwo biznesowe można uznać za efektywne tzn.:

1.

Klient potrafi otwarcie opowiedzieć o problemach w firmie tak, aby udało się sprecyzować problem, który realnie uniemożliwia osiągnięcie satysfakcjonujących efektów działania.

W firmie nie działa tak wiele obszarów…

2.

Doradca musi mieć pewien punkt widzenia na dany problem. Od tego zaczyna się podróż każdego doradcy, który jednocześnie jest projektantem biznesowym. Pozwala to na obiektywną ocenę, co jest prawdziwe, a co jedynie złudzeniem.

Konsulting biznesowy
Yhm, mam już wstępną wizję…

3.

Doradca potrafi zebrać właściwe dane i informacje, których celem będzie rozwiązanie danego problemu.

Teraz mogę rzetelnie przeanalizować dany problem!

4.

Rozwiązanie wypracowane w ramach projektu odpowiada na realne potrzeby klienta.

Hurraa, działa!

5.

Plan działania dotyczący wdrożenia rozwiązania jest ustalony i realny do wdrożenia przez klienta.

Action plan!

Proces doradztwa biznesowego jest wymagający dla obu współpracujących ze sobą stron. Z jednej strony doradca musi być komunikatywny i chętny do dzielenia się swoim doświadczeniem, a z drugiej klient powinien być na nie otwarty. Osiągnięcie takiego poziomu relacji gwarantuje skuteczność wdrażania zmian oraz sposobów rozwiązania problemu.

Jakie jest zapotrzebowanie doradztwo biznesowe?

Według badania przeprowadzonego w 2016 roku przez ConQuest Consulting na przedsiębiorcach z sektora MŚP z usług doradztwa skorzystało w sumie 59% ankietowanych. Zaobserwować można wzrost zapotrzebowania zwłaszcza na usługi z zakresu rozwijania modelu biznesowego.

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw zaczynają traktować usługi doradcze jako coś standardowego, co cały czas jest obecne w ich organizacjach. Następuje przejście z pojedynczych projektów doradczych do całych, wielomiesięcznych programów (serii projektów nastawionych na kompleksową poprawę efektywności, czyli transformację organizacji).

Zarządzający w polskich przedsiębiorstwach przyznają, że do decyzji o skorzystaniu z usług firm doradczych skłonił ich głównie brak specjalisty w danej dziedzinie w firmie. Powierzenie rozwiązania problemu wykwalifikowanej firmie doradczej pozwala ograniczyć koszty oraz jest bardziej wygodne w porównaniu z poszukiwaniem i dołączaniem kompetentnego pracownika do swojego zespołu (uzasadnienia 50% firm).

Jestem doradcą biznesowym!

Doradztwo biznesowe

Właśnie takiej odpowiedzi udzielam na pytanie, czym się zajmuję. W związku jednak z faktem, że konsultant jest bardziej popularnym nazewnictwem, to używam tej terminologii zamiennie 🙂

Doradca biznesowy stosuje wiele narzędzi w swojej pracy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach, zapraszam do strefy Narzędziownik.

 

2 komentarze

  1. Określenie konsultant czy doradca wynika często z branży, w której funkcjonuje dany Klient. Aczkolwiek, takie nazewnictwo jest wpływem języka angielskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *