+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

JAK TWORZYĆ ŚRODOWISKO PRZYJAZNE ZMIANOM.

JAK TWORZYĆ ŚRODOWISKO PRZYJAZNE ZMIANOM.

Zarządzanie przez innowacje

Utworzenie środowiska przyjaznego zmianom wbrew pozorom nie jest proste. Skuteczność wdrażania zmian zależy od stosowanych metod zarządzania oraz narzędzi. Ten trudny egzamin zdają tylko te firmy, które naprawdę są zdolne zmieniać zasady gry. Do tego celu służy koncepcja zarządzania przez innowacje.

Innowacje, co do zasady, mogą sprzyjać lub wymuszać zmiany w firmie. Kiedyś, innowacje były głównie wdrażane w celu zastąpienia produktów lub usług nowymi. Teraz, przyszedł czas na zastąpienie starych procesów na nowe. Te zmiany najdotkliwiej odczuwają jednak pracownicy.

Czym jest koncepcja zarządzania przez innowacje

Zarządzanie przez innowacje oznacza rozwój przedsiębiorstwa przez wprowadzenie szeroko pojętych zmian (usprawnień, udoskonaleń, nowych technologii itp.). Wdrażanie innowacji, wymaga specjalistycznej wiedzy tzn. wykorzystania praktyk zarządzania projektami (np. Agile, Prince2, Scrum etc.) oraz technik wspierających zarządzanie projektami (np. Business Model Canvas, Lean, Six Sigma, burze mózgów, User Experience, Design Thinking etc.).

Innowacje mogą dotyczyć produktów, usług, narzędzi lub procesów. Celem jest wygenerowanie i wdrożenie pożądanych innowacji, a co za tym idzie rozwój przedsiębiorstwa. Należy mieć na uwadze, że innowacje najczęściej dotyczą całej organizacji, dlatego ważne w tym procesie jest również, stworzenie odpowiedniego środowiska pracy. 

Wdrażanie zmian przez innowacje odbywa się w warunkach skrajnej niepewności. Zmiana i jej konsekwencje dotyczą całego ekosystemu, w którym działa przedsiębiorstwo. W dzisiejszych czasach dodatkowym stresem, w procesie zmian jest jego tempo. Szybkie tempo jest jednak znamienne dla czasów, w których żyjemy. W tym przypadku bez odpowiednich praktyk jak np. Agile wdrażanie innowacji najprawdopodobniej skończy się porażką. Firmy powinny zrozumieć, że Agile to nie moda, tylko całościowe podejście, które może wesprzeć je w rozwoju.

Jak nie wdrażać zmian — złe praktyki

Zgodnie z najprostszą definicją, innowacja oznacza wdrożenie czegoś nowego lub istotnie ulepszonego. W momencie, kiedy jesteś przedsiębiorstwem rozpoczynającym swoją działalność, to proces tworzenia nowej oferty jest naturalny. Nie jest to jednak naturalny mechanizm dla firm istniejących na rynku. Ukształtowana w organizacji kultura organizacyjna może utrudnić ten proces. Wiele firm skupia zarządzanie na wydajności zamiast innowacyjności.

Niestety osoby decydujące o zmianach, nadal mają problem, jak sobie z tym tematem poradzić w praktyce. Najczęściej wydaje im się, że temat dla wszystkich jest oczywisty, bo przecież rynek biegnie, to i my musimy. Potem następuje zderzenie z rzeczywistością, czyli oporem wewnątrz organizacji.

W kolejnym kroku mogą pojawić się różne dziwne myśli na przykład, że najpierw należy wymienić pracowników. Bo przecież nie chcą współpracować lub są niewystarczająco mądrzy, żeby zrozumieć trend. Wydaje się, że lepiej zatrudnić nowych, takich już uformowanych i świadomych. W końcu łatwiej rozstać się z pracownikiem (tzn. zwolnić lub pośrednio zmusić do tego, żeby sam to zrobił), niż przekonać do pójścia drogą wspólnego rozwoju.

Jeśli nie rozumiesz istoty innowacyjności, nie rozumiesz biznesu – P.Drucker

Złe praktyki ciąg dalszy

Inna definicja mówi, że innowacja oznacza odmienny sposób działania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ludzki mózg postrzega otaczające środowisko stereotypowo. Ludzie mają naturalną skłonność do postrzegania elementów świata przez pryzmat ich najbardziej powszechnych funkcjonalności. Dla większości pracowników firma, do której przychodzą od poniedziałku do piątku to sposób zarobienia pieniędzy na życie.

Celem innowacji natomiast jest przełamywanie stereotypów. Dla Ludzi, którzy wprowadzają zmiany, innowacyjność wzbudza entuzjazm. Niestety dla pozostałych to szeroko rozumiana strata. Należy spojrzeć na ten problem statystycznie, to znaczy, czy w Twojej organizacji jest więcej zwolenników, czy przeciwników zmian?

W przypadku dużych organizacji, takich jak korporacje przewaga jest po tej drugiej stronie. Niemożliwa jest zatem wymiana całego personelu. Ponadto ci, którzy się buntują, najczęściej zajmują szeregowe stanowiska więc dla firm taka wymiana to koszty. Pracownicy pozyskani z rynku są po prostu drożsi. Jest to niestety pułapka myślenia krótkoterminowego.

Projektowanie pomaga tworzyć przyjazne i kreatywne środowisko

W projektowaniu chodzi o to, żeby spojrzeć na świat w nowy sposób. To proces uporządkowany i powtarzalny. Umożliwia firmom tworzenie nowych modeli biznesowych, a także pomaga określić, kiedy i jakich narzędzi użyć, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Pomaga zatem podejmować lepsze decyzje. W projektowaniu chodzi przede wszystkim o to, aby tworzyć warunki sprzyjające rozkwitowi firmy oraz ich rozwojowi i dostosowywaniu się do niepewności i zmian.

Firmy powinny tworzyć środowisko sprzyjające innowacjom, ale nie każdy w tym środowisku musi odgrywać taką samą rolę. Klimat kultury organizacyjnej powinien pobudzać do zmian. Nowe technologie powinny zachęcać do współdziałania.

Dzieci chętnie angażują się w zajęcia, które rozbudzają wyobraźnię, ciekawość i prowokują ruch. Tak samo powinny działać przedsiębiorstwa, które wdrażają zmiany. Powinny tworzyć środowisko, które inspiruje do zmian zamiast do zmiany. Powinny dać Ludziom możliwość eksperymentowania i entuzjastycznie podchodzić do popełnianych błędów, które wynikają z nabywania nowych umiejętności i adaptacji do nowych wymagań.

image sources

  • Management process: by Esther Gons thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *