+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

NAJLEPSZE METODY WDRAŻANIA ZMIAN.

NAJLEPSZE METODY WDRAŻANIA ZMIAN.

Wdrażanie innowacji

Co powoduje, że niektóre pomysły przekładają się na dynamicznie rozwijające się biznesy, a inne nie osiągają sukcesu? Firmom z reguły nie brakuje nowatorskich pomysłów, tylko wiedzy jak wdrożyć innowacje.

Zarządzający polegają na swojej intuicji i wierze w swój pomysł. Niestety często pomimo dobrych i odważnych decyzji pomysły okazują się nietrafione. Może to być jednak efekt złego wdrażania, a nie złych pomysłów. Poznajmy zatem metody, które wyznaczają obecnie trendy we wdrażaniu innowacji.

Wdrażanie innowacji jest jednoznaczne z wprowadzaniem nowej lub istotnie ulepszonej oferty. Może to być nowy produkt, usługa lub kanał ich dostarczenia, jak również nowy system lub sprawniejszy proces. Warto zatem wiedzieć, jakie istnieją sposoby wdrażania innowacji.

Punktem wyjścia zawsze jest kreatywność, która otwiera ludzi na nowe pomysły, jak również nowe rozwiązania ułatwiające proces wprowadzenia tych pomysłów. Poniżej prezentuję ogólny opis najmłodszych, ale już sprawdzonych metod wspierających zarządzanie, których celem jest wdrażanie innowacji.

Design thinking

Design thinking to metoda, która wymaga kreatywnego i logicznego myślenia. Jest stosowana w celu wytworzenia nowatorskich produktów lub usług, które nie mają jednego, oczywistego rozwiązania. Można ją zastosować również w przypadku wdrażania technologii, strategii, procesów oraz modeli biznesowych.

Istotą tej koncepcji jest zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. Produkty tworzone są w ramach interdyscyplinarnego zespołu, dzięki czemu analizowane są z wielu perspektyw. Podczas projektowania powstaje prototyp. Produkt jest dostarczony do Klienta, dopiero jak spełni wszystkie oczekiwania, sprawdzenie jego działania następuje na etapie prototypowania. Z reguły firmy stosują pięć podstawowych etapów w procesie projektowania. Każdy etap angażuje inne narzędzia m.in.: wywiady, obserwacje, ankiety, mapowanie problemów, brainstorming, rysunki itp.

Etapy metody Design Thinking:

  1. Empatyzowanie – zrozumienie potrzeby, w tym rozpoznanie ukrytych i intuicyjnych motywacji.
  2. Definiowanie – całościowe poznanie potrzeby oparte o zebrane informacje.
  3. Generowanie pomysłów – zebranie jak największej ilości rozwiązań bez ich oceniania i krytyki.
  4. Budowanie prototypów – wizualizacja pomysłu i zebranie opinii.
  5. Testowanie – testowanie w środowisku użytkownika.

Lean Startup

Lean Startup to metoda, która pozwala tworzyć produkty/usługi dostosowane do zmieniających się wymagań biznesowych. To podejście eliminuje wszystkie marnotrawne praktyki w celu osiągnięcia efektywności. Ta metoda ma praktycznie te same założenia co Design Thinking. Obie metody oswajają nas z niepewnością i przekonują do eksperymentowania, podejmowania wielu prób (pivotowania) oraz popełniania błędów, które ostatecznie doprowadzą nas do nowych, lepszych rozwiązań. W centrum działań jest użytkownik i jego prawdziwe potrzeby. W Lean Startup dodatkowo zwraca się uwagę na cel finansowy i zakładany zysk.

User Experience

User Experience to metoda, w której projektowanie jest również skoncentrowane na użytkowniku oraz dodatkowo na doznaniach z korzystania produktu. Dla mnie najlepszym odzwierciedleniem tego podejścia jest opowieść byłej CEO PepsiCo, Indry Nooyi na temat testowania napoju o nowym smaku. W Japonii przez 3 miesiące sprzedawano pepsi o smaku ogórkowym. Nie spodobała się, więc zastąpiono ją kolejną. Powołany przez nią dział testował nie tylko skład produktu i projekt opakowania, ale też doznania.

Agile Innovation

Agile Innovation to połączenie postępów w rozwoju technologii oraz najlepszych praktyk i zasad zarządzania innowacjami. Jest to wysoce skuteczna i kompleksowa strategia innowacyjna oparta na następujących zasadach:

  1. Zaprojektuj właściwe procesy biznesowe, które łączą jakość i szybkość, aby zostać mistrzem innowacji.
  2. Zredukuj nieodłączne ryzyko związane z innowacją, inwestując jednocześnie w nowe pomysły.
  3. Twórz lepsze pomysły, angażując ludzi w całej organizacji i otaczający ją ekosystem.
  4. Rozwijaj i prezentuj wzorowe umiejętności przywódcze.

Wnioski

Każda z opisanych powyżej metod lub ich kombinacja może wspomóc proces zarządzania innowacyjnością. Zarówno ten, jak i każdy inny proces warto mieć opanowany. Poprzez opanowanie mam na myśli wszelkie zaplanowane działania, które przyśpieszają pracę. Musimy pamiętać, że wdrażanie innowacji wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami. Ten proces wymaga specjalistycznej wiedzy i znacznych nakładów kapitałowych. Działanie w chaosie może narazić firmę na straty. Dlatego warto orientować się, jak rynek radzi sobie z tym procesem i obserwować trendy. Najczęściej radzi sobie dobrze właśnie dzięki zastosowaniu odpowiednich metod. Przed wyborem odpowiedniej metody organizacja powinna jednak bardzo dokładnie przeanalizować wiele czynników. Niestety w tym przypadku również nie ma jednej uniwersalnej strategii innowacji.

Image source: Esther Gons, thecorporatestartupbook.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.