+48502682348
jfrankowska@innovaops.pl

Autor: Joanna

Doradztwo biznesowe

DORADZTWO BIZNESOWE, NA CZYM TAK WŁAŚCIWIE POLEGA?

Ten artykuł postanowiłam poświęcić edukacji w zakresie, który jest mi bardzo bliski. Regularnie zadawane jest mi pytanie, czym zajmuje się moja firma. Osoby, które zadają to pytanie, zazwyczaj oczekują krótkiej odpowiedzi. W ostatnich dniach miałam okazję usłyszeć to pytanie kilka razy! Dlatego postanowiłam o tym napisać.

Innowacje biznesowe

INNOWACJE, SPOSÓB NA OŻYWIENIE BIZNESU.

Innowacje biznesowe to sposób na kwestionowanie, podważanie i przekształcenie rozwiązań, które w dzisiejszej rzeczywistości się nie sprawdzają. Świat się nieustannie zmienia, a w następstwie konsumenci zmieniają swoje nawyki. Przedsiębiorstwa, które decydują się na istotne zmiany, czyli wdrażanie innowacji powinny uważać jednak na pewne powszechne pułapki.

Zwinne zarzadzanie

AGILE PM, CZYLI ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI.

Termin Agile w ostatnich latach nie traci na popularności, wręcz przeciwnie. Jak zajrzymy na google trends, to zobaczymy wykres systematycznie pnący się do góry. Przez ostatnie 10 lat hasło Agile zyskało na popularności aż o 157%.

Problemów

ZACZNIJ OD PROJEKTOWANIA PROBLEMÓW.

Organizacje, które chcą usprawnić swoje procesy, powinny zacząć od poszukiwania problemów. Takie poszukiwanie wiąże się z chaotycznym i dowolnym przechodzeniem w tył i przód. Jak również z wielokrotnym przeprowadzeniem tych samych etapów, czyli badań, analizy oraz generowania pomysłów. Jest to jednak świadome poszukiwanie nowego i konkurencyjnego modelu rozwoju.

Innowacyjność

CZY INNOWACYJNOŚĆ MOŻNA SKOPIOWAĆ?

Innowacyjność to wymyślanie nowych sposobów podejścia do problemów. Z biznesowego punktu widzenia innowacyjność oznacza wprowadzanie nowych rozwiązań. Firmy stają się coraz bardziej świadome potrzeby wprowadzania innowacji w swoich strukturach. Niestety jedyny efekt, jaki przynoszą ich działania to rozczarowanie.

Pivot

PIVOT, CZYLI JAK ZWINNIE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ.

Pivot to ocena dotychczasowego modelu biznesowego. Model biznesowy należy poddawać regularnej analizie. To bardzo ważny aspekt działalności biznesowej, który umożliwia kontrolowanie pozycji na rynku i wprowadzanie stosowanych modyfikacji.

Strategia

STRATEGIA, KTÓRA ZAPEWNI ZWYCIĘSTWO.

Strategię należy traktować jak mechanizm, którego głównym zadaniem jest adaptacja organizacji do zmian zachodzących na rynku. Mechanizm ten, aby sprawnie działał, musi być uruchamiany codziennie, a nie raz na 5 lat. Słowo, które idealnie pasuje do tej myśli to iteracyjność.

Innowacje

INNOWACJE, SPOSÓB NA ZMIANĘ SCHEMATÓW DZIAŁANIA.

Wprowadzanie innowacji np. operacyjnych to głęboka zmiana, wpływająca na zmianę schematów, czyli sposobu, w jaki wykonuje się pracę. Efekty tego rodzaju innowacji rozciągają się na zewnątrz, dotykając wszystkich obszarów przedsiębiorstwa, od systemów pomiaru i wynagradzania poprzez opisy szeregowych stanowisk aż po role kierownicze i całą strukturę organizacyjną.

Operacje

OPERACJE, CZYLI WIZYTÓWKA KAŻDEGO BIZNESU.

Operacje, to obszar organizacji, który jest wizytówką procesu biznesowego. Możesz mieć dobrą ofertę, ale jeśli trafia ona do odbiorców wolniej, niż robi to konkurencja lub przestarzałymi kanałami, to mimo wszystko ta oferta nie będzie dobrze postrzegana przez rynek. Nie ma wątpliwości, że to menedżer operacji przyczynia się bezpośrednio do sukcesu strategii firmy.

Dane

BIZNES OPARTY NA FAKTACH.

Dane to inaczej zbiór faktów. Określają rytm pracy każdego podmiotu. Pomagają w zarządzaniu biznesem, wspierają strategiczne decyzje oraz codzienne operacje. Dlaczego zatem w wielu organizacjach odgrywają rolę bohaterów drugiego planu?

Wdrażanie innowacji

NAJLEPSZE METODY WDRAŻANIA ZMIAN.

Co powoduje, że niektóre pomysły przekładają się na dynamicznie rozwijające się biznesy, a inne nie osiągają sukcesu? Firmom z reguły nie brakuje nowatorskich pomysłów, tylko wiedzy jak wdrożyć innowacje.

Zarządzanie przez innowacje

JAK TWORZYĆ ŚRODOWISKO PRZYJAZNE ZMIANOM.

Firmy powinny tworzyć środowisko, które inspiruje do zmian zamiast do zmiany. Powinny dać Ludziom możliwość eksperymentowania i entuzjastycznie podchodzić do popełnianych błędów, które wynikają z nabywania nowych umiejętności i adaptacji do nowych wymagań.

Trendy w biznesie

INNOWACYJNE TRENDY W BIZNESIE NA 2019 ROK.

Digi­ta­li­za­cja, robotyzacja i automatyzacja to ter­miny, które dla wielu firm są syno­ni­mem nowo­cze­sno­ści i inno­wa­cyj­no­ści. Powyższe terminy oznaczają wdrażanie nowoczesnych technologii w biznesie. Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają firmom lepiej zarządzać swoimi procesami.

Wartości

METODY TWORZENIA WARTOŚCI DLA KLIENTA.

Projektowanie procesów zorientowanych na potrzeby klientów przyczynia się do podnoszenia poziomu wartości w przedsiębiorstwie. Firmy, które tworzą wartości o zbyt niskim poziomie, mogą zwyczajnie nie przetrwać na dzisiejszym rynku.

Korporacja

KORPORACJA: JAK DZIAŁA I ZMIENIA LUDZI

Korporacja to przede wszystkim relacje z Ludźmi. To właśnie na tej podstawie budujemy nasze wyobrażenie o tych instytucjach. Zdobyte doświadczenie oraz ludzie, z którymi pracowałam, są głównymi bohaterami moich opowieści. My Ludzie mamy skłonność do skupiania się w pierwszej kolejności na negatywnych postaciach. Ja jednak chcę pokazać, że Korporacja da się lubić. Generalizowanie w każdym…
Przeczytaj więcej